ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

Uwaga

uwaga

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie tegorocznych ósmoklasistów od 31 lipca 2020r. do 04 sierpnia 2020r. do godz. 15:00 zapraszamy do II Liceum Ogólnokształcącego celem uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

 

godło

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

DARIUSZ PIONTKOWSKI

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Uczniowie i Rodzice,

wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i  wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok szkolny 2019/2020.

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa,
w połowie marca zdecydowaliśmy o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowaliśmy jednocześnie odpowiednie rozwiązania prawne, które umożliwiły organizację kształcenia na odległość.

Informacja

Na czas trwania egzaminów maturalnych będą dokonywane zmainy w planie lekcji. Informacje o zmainach  w zakładce zastępstwa.

Obowiązki zdającego na egzaminie maturalnym

Obowiązki zdającego egzamin maturalny w 2020r.

 1. Należy stosować się do harmonogramu wejść i wyjść z sali egzaminacyjnej. Godziny wejścia poszczególnych zdających są osobną informacją.
 2. Należy zgłosić się z dokumentem tożsamości.
 3. Należy przynieść swoje przybory: długopisy z czarnym wkładem, linijkę, kalkulator prosty, lupę. Tablice mat., wzory oraz słowniki zapewnia szkoła.
 4. Chęć skorzystania ze słownika należy sygnalizować przez podniesienie ręki. Do stolika ze słownikiem należy podejść w maseczce i założyć rękawiczki oraz zdezynfekować ręce przed i po skorzystaniu z tej pomocy naukowej.
 5. Na salę egzaminacyjną nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych. Telefony należy zostawić w szatni. Będą pakowane do woreczków foliowych.
 6. Na egzamin można przynieść małą butelkę wody, którą należy postawić przy stoliku. Nie można przynosić maskotek i jakichkolwiek gadżetów.
 7. 7.Przed wejściem do sali każdy zdający , po okazaniu dowodu tożsamości, otrzyma kopertę z naklejkami – kody i PESEL- na każdy dzień egzaminu. Obowiązkiem zdającego jest przynoszenie naklejek każdego kolejnego dnia.
 8. Przed wejściem do sali nastąpi losowanie numeru stolika. W obecności zdającego numer losuje członek komisji – zespołu nadzorującego – i numer zostaje zapisany w wykazie zdających.
 9. Na sali egzaminacyjnej zdający stosuje się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego i wykonuje zgodnie z zaleceniami :

-sprawdza poprawność numeru PESEL z zapisem na naklejkach

- składa podpis na wykazie zdających, co jest równoznaczne ze stwierdzeniem poprawności numeru PESEL na naklejce

- sprawdza rodzaj arkusza i poziom egzaminu

- zapoznaje się z instrukcją na 1. stronie arkusza

- sprawdza kompletność arkusza

- wpisuje kody i numer PESEL we wszystkie miejsca na arkuszu egzaminacyjnym, zamyka arkusz, odkłada i czeka na sprawdzenie przez zespół nadzorujący

- uprawnieni do dostosowań dodatkowo będą mieli zaznaczone dostosowanie przez zamalowanie odpowiedniego okienka przez członka zespołu nadzorującego. Zdający zgłasza fakt dostosowania członkowi zespołu nadzorującego w czasie czynności wstępnych.

 1. Daty na arkuszu będą majowe.
 2. Zdający nie może zadawać pytań dotyczących zadań, musi pracować samodzielnie , a zakończenie pracy z arkuszem sygnalizuje przez podniesienie ręki i czeka na podejście członka zespołu nadzorującego. W tym momencie zakłada maseczkę.
 3. Nagłe pogorszenie zdrowia , chęć wyjścia należy zgłaszać przez podniesienie ręki.
 4. Przerwanie egzaminu ze względu na pogarszający się stan zdrowia nie jest równoznaczne z wyznaczeniem terminu dodatkowego egzaminu.
 5. Na 15 minut przed końcem egzaminu zdający, który skończył pracę z arkuszem nie może opuścić sali.

Nowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego

Informacje dla zdających zapoznaj się!

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych

Komunikat dla maturzystów

Drodzy Absolwenci,

1. Zgodnie z  regulacjami prawnymi ws przeprowadzenia tegorocznych matur bardzo proszę do 25.05 o telefoniczne powiadomienie i  przesłanie na adres emailowy szkoły informacji o  chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub dwóch przedmiotów – tylko wtedy, jeżeli ktoś z WAS będzie uczestniczył w  postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Proszę również o przedstawienie dokumentów z zagranicznej uczelni wyższej o wymogach.

2. Zgodnie z procedurami, każdy z WAS ma obowiązek  poinformowania czy choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar, łzawienie. Musimy posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować tego jako objawy "niepokojące". Informację proszę przesłać  do 25.05 do godz. 12.00 na adres email szkoły.

Małgorzata Koss

 

100 rocznica urodzin patrona naszej szkoły

1 fot. Marian Hałasa

Dziś mija setna rocznica urodzin patrona naszej szkoły. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, był człowiekiem wielu talentów, humanistą, duszpasterzem, poetą, filozofem. Człowiekiem z ogromnym poczuciem humoru, umiejącym w każdym odnaleźć jego najlepsze cechy i zmotywować go do ich pielęgnowania. Potrafił wznieść się ponad podziały polityczne czy kulturowe i nawoływać do dialogu i pojednania.

Podczas 102 pielgrzymek zagranicznych i ponad stu podróży po Włoszech Jan Paweł II wygłosił ponad 3 tys. homilii i przemówień. W czasie swojego pontyfikatu opublikował 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji i 42 listy apostolskie. Dzięki mediom, których znaczenie doceniał, jego wystąpienia trafiały do milionów ludzi na całym świecie. Wiele z jego myśli stało się powszechnie znanymi cytatami, wskazówkami życiowymi z uniwersalnym przesłaniem, by zawsze kierować się przede wszystkim miłością bliźniego, a od siebie wymagać więcej niż od innych.

Wiele z jego przesłań było skierowanych do ludzi młodych : uczniów, maturzystów czy studentów. Mówił do nich między innymi :

„Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania". (List do młodych całego świata, 1985 r.)

„Sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o zasadniczym znaczeniu. Jest ono jego wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią jego czynów". (Homilia, Skoczów, 1995 r.)

„Wzrastać, dojrzewać: oto zadanie młodego człowieka. W sferze biologicznej zastój, brak rozwoju jest znakiem rozpoczynającej się starości. To samo prawo odnosi się do życia duchowego. Różnica jest tylko jedna: duch nie zna biologicznych ograniczeń wzrostu. I właśnie dlatego może nie podlegać procesowi starzenia się. Drogie dziewczęta i chłopcy, (…) wzrastajcie jako osoby, rozwijajcie talenty właściwe dla ciała i dla duszy (…) Bądźcie wymagający wobec otaczającego was świata, ale przede wszystkim wymagajcie od siebie samych. (…) Nie popadajcie w przeciętność, nie ulegajcie dyktatom zmieniającej się mody. ( Przemówienie pożegnalne do młodzieży
Częstochowa, 15 sierpnia 1991 r. )

           Jego słowa mimo upływu lat nie tracą nic ze swojej aktualności i uniwersalności. Tak jak i stwierdzenie, że :

       Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.”

                                                                                            (List do artystów, 1999 r.)

 

View the embedded image gallery online at:
http://zso2.com/#sigFreeIda47fda1da7

 

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Katecheci i Rodzice…

W związku z przypadającym w tym roku 100-leciem urodzin świętego Jana Pawła II, wybitnego Polaka, charyzmatycznego przywódcy i niekwestionowanego autorytetu moralnego świata, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do obejrzenia filmu biograficznego „Karol Wojtyła – nasz Papież”: https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s

Film ten jest wprowadzeniem do cyklu spotkań z tym Niezwykłym Człowiekiem i przesłaniem jakie nam pozostawił. W kolejnych miesiącach nasz instytut przedstawi serię lekcji tematycznych, które przybliżą nauczanie i działalność Papieża Polaka.

Zapraszamy do skorzystania z naszej propozycji.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Zasady bezpieczeństwa na egzamin maturalny

Drodzy Maturzyści - zaczynamy przedstawiać zasady organizacji egzaminu. My już się przygotowujemy - Wy tez musicie - prosimy zapoznać się i zastosować do poniższych instrukcji.

Rozkład godzin lekcyjnych i przerw od 04.05.2020

W związku z ujednoliceniem pracy w szkołach przedstawiamy poniżej rozkład godzin lekcyjnych i przerw.

1.8.00 -8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.35-13.20
7.13.30 -14.15
8.14.25- 15.10

Przedłużenie zawieszenia zajęć do 24 maja, harmonogram egzaminu maturalnego

W związku ze zmianą harmonogramu egzaminu maturalnego, Dyrektor Szkoły podjął decyzję o zmianie terminu dni wolnych od zajęć dydaktycznych - pierwotnie planowane dni wolne od zajęć - 4-6 V będą dniami pracy zdalnej. Dni wolne od zajęc dydaktycznych w związku z terminem matury to 8, 9, 10 VI 2020.

Oficjalny komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przedłużenia zawieszenia zajęć i zmiany harmonogramu egzaminu maturalnego.
https://www.kuratorium.gda.pl/egzaminy-2020/

Informator szkolny 2020/2021

Drogi uczniu

Już niedługo zakończysz edukację w szkole podstawowej, zatem nadszedł czas, abyś zastanowił się nad dalszym kształceniem. Zdajemy sobie sprawę, że wybór odpowiedniej szkoły może sprawiać problem. Do wyboru będziesz miał nie tylko Licea Ogólnokształcące, które w swojej ofercie kierunków kształcenia proponują klasy o profilu m.in. matematyczno - informatycznym, biologiczno - chemicznym, językowym, dwujęzycznym, humanistycznym, ogólnym z przygotowaniem ratowniczym, ale również Technika posiadają ciekawe kierunki kształcenia takie jak m.in.: technik ekonomista, technik handlowiec, technik reklamy, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik analityk, technik fotografii i multimediów, technik informatyk, technik programista, technik mechanik, technik mechatronik, technik elektronik, technik logistykprofil wojskowy, technik budownictwa – profil wojskowy, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Warto też wspomnieć o Branżowych Szkołach I Stopnia, które posiadają ciekawe kierunki kształcenia w zawodach takich jak: mechanik monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, kucharz, sprzedawca, fryzjer, pracownik pomocniczy w gastronomii i innych w niewymienionych zawodach kształconych w oddziałach wielozawodowych.
Szkoły powiatu lęborskiego oferują wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dobrze wyposażone pracownie komputerowe i pracownie szkolne, w których realizowane są zajęcia praktyczne. W szkołach działają liczne koła zainteresowań, uczniowie mają też możliwość udziału w wymianie międzynarodowej młodzieży. Nasze szkoły gwarantują solidne przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych oraz olimpiad i konkursów przedmiotowych. Lębork jest dogodnie połączony komunikacyjnie z gminami i sąsiednimi powiatami, Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego dysponuje internatem międzyszkolnym dla uczniów spoza Lęborka. W nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021 pragniemy zwrócić uwagę na priorytetowe kierunki kształcenia w branżach kluczowych dla Powiatu Lęborskiego i Województwa Pomorskiego tj. technik programista, technik analityk, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik budownictwa – profil wojskowy. Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta zapraszamy do odwiedzania szkół oraz stron internetowych naszych placówek. Wiele interesujących informacji o szkołach ponadpodstawowych uzyskasz również w swojej szkole podstawowej. Mamy nadzieję, że niniejszy informator pomoże Ci w dokonaniu właściwego wyboru i odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie. Powiat Lęborski jako organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe od kilku lat prowadzi nabór do szkół drogą elektroniczną, w tym celu konieczne jest logowanie na stronie https://nabor-pomorze.edu.com.pl

 

INFORMATOR SZKOLNY 2020/2021

Do Uczniów, Rodziców i Opiekunów

Do Uczniów, Rodziców i Opiekunów

Już 3 tygodnie nasza Szkoła pracuje w warunkach nauczania zdalnego. W tym czasie udało się nam zorganizować zajęcia w taki sposób, aby uczniowie tracili jak najmniej treści edukacyjnych. W tych trudnych czasach dużą satysfakcję dają mi liczne sygnały od Rodziców, którzy z wdzięcznością przekazują słowa uznania o tym, jak sprawnie w naszej Szkole zorganizowaliśmy lekcje online. II LO pracuje na nowoczesnej platformie Google Classroom, która daje duże możliwości prowadzenia nowoczesnych zajęć na odległość, zajęcia prowadzone są według harmonogramu bazującego na oryginalnym planie lekcji.

Przekazałem Wychowawcom, aby monitorowali dostęp uczniów do zajęć online. Bardzo proszę zwracać się do Wychowawców swoich klas z ewentualnymi problemami. W tym tygodniu złożyłem zamówienie na komputery ze środków Ministerstwa Cyfryzacji, które będziemy mogli użyczyć uczniom na czas zawieszenia zajęć zaraz po ich otrzymaniu.

Bardzo proszę wszystkich Rodziców i Opiekunów, żeby w tych nadzwyczajnych warunkach dołożyli starań aby zmotywować swoje dzieci do nauki. Wysiłki Szkoły dotąd zwykle spotykały się z Państwa wsparciem, ale wobec przedłużającego się stanu epidemii musimy się w tym wspierać.

Chciałbym przekazać Państwu, że Szkoła poza lekcjami realizuje na bieżąco swoje zadania, myślimy o przyszłości – przygotowujemy się na remont dachu po zaaprobowaniu naszego wniosku przez Starostwo Powiatowe, wystąpiliśmy z nowym wnioskiem do programu Erasmus + skierowanego dla uczniów, prowadzimy w tym czasie możliwe remonty i przede wszystkim – przygotowujemy się do matury i nowego roku szkolnego.

Wszyscy z Państwa, którzy w tych dniach dbają o nasze bezpieczeństwo, opiekę medyczną i sanitarną, tym, którzy pracują w szpitalach, przychodniach, policji i inspektoracie sanitarnym, w sklepach i urzędach składam w imieniu całej społeczności szkolnej słowa uznania i wsparcia.

Drodzy Uczniowie!

Wiem, że nie wszyscy dobrze radzicie sobie ze stresem, szczególnie jeśli brakuje Wam nie tylko kolegów i koleżanek, ale także Rodziców, którzy codziennie muszą wyjść z domu, żeby iść do pracy. Chciałbym Was zapewnić, że nie jesteście sami, Szkoła Was wspiera i myślimy z troską nie tylko o Waszej edukacji ale także o tym jak przeżywacie ten kryzys. Proszę kontaktować się z Pedagogiem, Psychologiem i Doradcą Zawodowym, którzy są do Waszej dyspozycji po umówieniu się indywidualnym. Możecie także kontaktować się ze swoimi Wychowawcami.

Nie jestem w stanie powiedzieć jak długo będzie trwał stan zawieszenia zajęć. Obowiązuje dotąd rozporządzenie mówiące o zajęciach zdalnych do Świąt Wielkanocnych. Wraz z Nauczycielami staramy się uratować jak najwięcej z treści, które powinniście poznać na lekcjach. Wobec aktualnych warunków dużo zależy od Waszej odpowiedzialności – oprócz wsparcia nauczycieli musicie też pracować samodzielnie. Musicie od siebie w te dni więcej wymagać. Apeluję tez, żebyście byli wsparciem dla Waszych Rodziców i Rodzeństwa, wszyscy przeżywają dzisiaj niepokój, musimy wspierać się nawzajem a nie być dla siebie źródłem problemów.

Wasza obecność na zajęciach online jest dla nas zawsze radością. Nauczyciele także odbierają spotkania online z Wami jako namiastkę normalności. Chcę Was zapewnić, że każda obecność będzie odbierana na Waszą korzyść, nieobecności spowodowane utrudnionym dostępem do Internetu nie będą rodziły konsekwencji, jednak wymagam od Was zadbania o aktualne informacje od Nauczycieli i Kolegów z klasy jakie treści były realizowane.

Szanowni Maturzyści:

Zgodnie z harmonogramem CKE odbywa się w dniach 2-8 kwietnia matura próbna. Już jutro zmierzycie się z arkuszami i zadaniami próbnymi. Mam nadzieję, że wszystkie informacje co do zasad tej niezwykłej matury próbnej do was dotarły – mam nadzieję, że jeszcze jeden sprawdzian wiadomości przyda się Wam przed prawdziwym egzaminem. Co prawda będziecie uczestniczyli w maturze próbnej w domu, jednak proszę potraktować ją poważnie jako test wiedzy na miesiąc przed oficjalnym terminem matury 2020. Zwracam uwagę, że materiały przygotowywane przez ZKE są autorstwa tych samych specjalistów, którzy układają arkusze oficjalnej matury.

I w ten sposób dochodzimy do największej dzisiaj zagadki – co z maturą w maju? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie i wiem jak bardzo stresuje Was ten stan. Musimy obserwować sytuację, gdy tylko pojawią się nowe regulacje – natychmiast je przekażemy. Na dzień dzisiejszy obowiązuje termin pierwotny i na maturę w maju proszę się przygotowywać. Bardzo troszczymy się o Was i wszyscy w Szkole życzą Wam powodzenia w tych ostatnich dniach przygotowań.

Dbajcie o siebie

Tomasz Tutak

Dyrektor

Próbna matura 2-8 IV 2020

W dniach 2.04 - 8.04. 2020 w naszej szkole odbędzie się próbna matura przygotowana przez Centralna Komisję Egzaminacyjną. Przebiegać będzie wg harmonogramu ustalonego przez CKE w następujący sposób:

1. Uczniowie otrzymają od nauczycieli przedmiotu link do strony CKE https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200324%20Pr%C3%B3ba%20EM.pdf  i mają obowiązek zapoznania się z zamieszczonymi tam informacjami Dyrektora CKE

2. W dniu egzaminu uczniowie pobiorą arkusz maturalny ze strony CKE i w czasie przeznaczonym na pracę z arkuszem, rozwiążą zadania.

3. Odpowiedzi uczniowie zapiszą na osobnych kartkach\ w zeszycie.

4. Rozwiązania do zadań zostaną omówione z nauczycielem przedmiotu na zajęciach od 15.04. 2020.

5 .W naszej szkole przystąpienie do próbnej matury jest obowiązkowe, z wyjątkiem języka angielskiego i języka niemieckiego. Chęć przystąpienia do tego egzaminu próbnego z tych przedmiotów, uczniowie zgłaszają nauczycielowi przedmiotu. Omówienie zadań z nauczycielem nastąpi na zajęciach lub indywidualnych konsultacjach od 15.04 br.

6. Za próbny egzamin nie będą wystawiane oceny, jest on przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym i diagnostycznym.

7.  W dniach próbnej matury z języka polskiego, matematyki i języków obcych   lekcje online dla klas III nie będą się odbywały. W czasie egzaminów z innych przedmiotów lekcje będą odbywały się wg planu dla tych, którzy nie uczestniczą tego dnia w egzaminie.

8. Odpowiedzialność za samodzielność pracy z arkuszem maturalnym leży po stronie ucznia. Z pomocą nauczyciela każdy sam będzie sprawdzał i oceniał stopień wiedzy i stan przygotowania do matury.