"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

To już 12. edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

W tym roku konkurs odbył się w dwóch etapach. W części powiatowej wzięło udział 388 uczniów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 70 osób, w finale walczyło 64 uczniów. Pomysłodawcami konkursu byli radni Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Do współpracy włączyły się starostwa powiatowe i Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym, o regionie i kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich. Drugie miejsce w etapie wojewódzkim zdobył Marek Ramczykowski z klasy IIId. Gratulujemy naszemu uczniowi.