"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

W poniedziałek 24 kwietnia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbył się II etap konkursu o indeks wydziału PiA UG. Po napisaniu rozprawy badawczej pt."Czy Internet i media społecznościowe mogą zagrażać prawu do prywatności",  22 najlepsze osoby z całego województwa zmagały się pytaniami dotyczącymi funkcjonowania praw człowieka w przestrzeni internetowej. Z arkuszem konkursowym znakomicie poradziła sobie uczennica klasy 3B Alicja Drozd, która zakwalifikowała się do ścisłego finału. Decydujący etap odbędzie się 29 maja na wydziale PiA UG, gdzie uczestnicy będą prezentować ustnie swoje stanowiska na zadane przez komisje pytania. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

konkurs