"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

19 kwietnia 2017 roku odbyła się piąta edycja konkursu recytatorskiego „Wiosenny Powiew Poezji im. Gustawa Holoubka”. Główną ideą konkursu jest promowanie kultury słowa, umiejętności pięknego wysławiania się, czytania, a także promocja utalentowanych recytatorsko dzieci.
Podobnie jak w latach poprzednich, jury nie znało imion ani nazwisk uczestników, a w trakcie trwania konkursu nie widziało recytujących osób.

Konkurs był całkowicie anonimowy.
W jury zasiadali: dr Bogdan Libich, dyrektor I LO - przewodniczący, Adam Wiśniewski, Zofia Biskupska-Lisiecka - dyrektor Biblioteki Miejskiej, Teresa Szczepańska - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury oraz Anna Gołębiowska, właścicielka Agencji Artystycznej Przygoda.

Galę poprowadziła Ewa Szułczyk-Żurawska, dyrektor Pierwszej Niepublicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej MODUS – Centrum Rozwoju Osobistego w Lęborku. W konkursie wzięło udział 55 uczestników. Wyłoniono następujących zwycięzców:

W kategorii szkół średnich:

I miejsce: Justyna Horbacz (I Liceum Ogólnokształcące w Lęborku)
II miejsce: Dominika Synowiec ( I Liceum Ogólnokształcące w Lęborku)
III miejsce: Paulina Szymikowska (II Liceum Ogólnokształcące w Lęborku)

Wyróżnienia: 
Klaudia Bodnar (Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku),
Natalia Tomkowicz (II Liceum Ogólnokształcące w Lęborku).

Zobacz galerie...