"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

Dnia 26.04.2017r. klasy Ib, Ic oraz Id wyjechały na wycieczkę do Muzeum KL Stutthof w Sztutowie oraz na Westerplatte. Na miejscu odbyła się lekcja muzealna na temat historii obozu.Młodzież złożyła wiązanki oraz znicze w krematorium oraz pod komorą gazową. Po zwiedzeniu obozu koncentracyjnego uczniowie wraz z opiekunami udali się na Westerplatte. W drodze powrotnej ku radości wszystkich wstąpiliśmy do McDonalds.