"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

logo XXII Ogólnopolski Konkurs Historyczny i X Olimpiada Tematyczna im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”

W tym roku tematem konkursów jest okres historyczny obejmujący lata 1768–1864, od konfederacji barskiej do powstania styczniowego.

Organizatorami Konkursu i Olimpiady są: Mazowiecki Kurator Oświaty, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im.płk. dypl. Mariana Porwita, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta", Muzeum Wojska Polskiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W tym roku na zawody finałowe do Warszawy przyjechało, wraz z opiekunami i rodzicami, 124 laureatów Konkursu Historycznego i Olimpiady Tematycznej.

( żródło: http://wceo.com.pl/index.php/kultura/olimpiady-konkursy-spotkania/143-olimpiada-i-konkurs-historyczny-losy-zolnierza-i-dzieje-oreza-polskiego/1532-xxii-ogolnopolski-konkurs-historyczny-x-olimpiada-tematyczna-im-mjr-marka-gajewskiego-losy-zolnierze-i-dzieje-oreza-polskiego)

Nasz absolwent – Bartosz Popiela- zajął III miejsce na etapie centralnym!!! Gratulujemy!!!

1 2