"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

Dnia 12 czerwca uczniowie szkolnego kółka chemicznego SCIENCE przeprowadzili pokaz doświadczeń chemicznych dla uczniów szkoły w Strzepcu. Zaprezentowane eksperymenty wzbudziły wiele emocji i zainteresowania.

Uczniowie chcieli mieć również swój udział podczas pokazów i chętnie zgłaszali się do przgotowywania doświadczeń. Na koniec zostaliśmy pożegnani owacjami na stojąco.