ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

Komunikat!!!

Od dnia 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej z powodu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

O wszelkich zmianach będziemy informować poprzez stronę internetową, FB i e-dziennik.

Kategoria: