ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

Próbna matura 2-8 IV 2020

W dniach 2.04 - 8.04. 2020 w naszej szkole odbędzie się próbna matura przygotowana przez Centralna Komisję Egzaminacyjną. Przebiegać będzie wg harmonogramu ustalonego przez CKE w następujący sposób:

1. Uczniowie otrzymają od nauczycieli przedmiotu link do strony CKE https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200324%20Pr%C3%B3ba%20EM.pdf  i mają obowiązek zapoznania się z zamieszczonymi tam informacjami Dyrektora CKE

2. W dniu egzaminu uczniowie pobiorą arkusz maturalny ze strony CKE i w czasie przeznaczonym na pracę z arkuszem, rozwiążą zadania.

3. Odpowiedzi uczniowie zapiszą na osobnych kartkach\ w zeszycie.

4. Rozwiązania do zadań zostaną omówione z nauczycielem przedmiotu na zajęciach od 15.04. 2020.

5 .W naszej szkole przystąpienie do próbnej matury jest obowiązkowe, z wyjątkiem języka angielskiego i języka niemieckiego. Chęć przystąpienia do tego egzaminu próbnego z tych przedmiotów, uczniowie zgłaszają nauczycielowi przedmiotu. Omówienie zadań z nauczycielem nastąpi na zajęciach lub indywidualnych konsultacjach od 15.04 br.

6. Za próbny egzamin nie będą wystawiane oceny, jest on przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym i diagnostycznym.

7.  W dniach próbnej matury z języka polskiego, matematyki i języków obcych   lekcje online dla klas III nie będą się odbywały. W czasie egzaminów z innych przedmiotów lekcje będą odbywały się wg planu dla tych, którzy nie uczestniczą tego dnia w egzaminie.

8. Odpowiedzialność za samodzielność pracy z arkuszem maturalnym leży po stronie ucznia. Z pomocą nauczyciela każdy sam będzie sprawdzał i oceniał stopień wiedzy i stan przygotowania do matury.

Kategoria: