ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

Informacja

Na czas trwania egzaminów maturalnych będą dokonywane zmainy w planie lekcji. Informacje o zmainach  w zakładce zastępstwa.

Kategoria: