ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kliknij ....

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani muszą potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do szkoły w dniach 13-18 sierpnia 2020r. w godzinach 8:00 - 15:00.

Prosimy o niezwłoczne dostarczenie oryginałów dokumentów.

Kategoria: