ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

Uwaga

Uwaga - Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele II LO w Lęborku:
 
W związku z decyzją o przejściu szkół ponadpodstawowych w strefach "czerwonych" na tryb zdalny od poniedziałku 19 X 2020 , zarządzam co następuje:
1. W piątek, 16 X 2020 - lekcje będą skrócone i odbędą się wg planu "B".
2. Wszystkie klasy I powtórzą w dniu jutrzejszym obsługę Google Classroom i Google Meet. Obecność uczniów obowiązkowa.
3. Wszystkie zajęcia online od poniedziałku będą odnotowywane w dzienniku elektronicznym i będą odbywać się poprzez platformy Google Classroom i Google Meet.
4. Plan lekcji od poniedziałku może ulec zmianie - w związku z tym proszę śledzić stronę www Szkoły oraz nasz profil na FB. Jeśli nie zostaną ogłoszone zmiany w planie - będziemy pracować wg planu dotychczasowego.
 
Proszę dbać o siebie.
 
Tomasz Tutak
dyrektor
Kategoria: