ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

Zmiana przyjmowania interesantów w szkole.

Działając podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

§ 1

Od dnia 19 X 2020 do odwołania obsługa interesantów odbywać się będzie po wcześniejszym umówieniu wizyty w Szkole poprzez kontakt telefoniczny lub emailowy.

§ 2

Interesanci na terenie Szkoły przebywają bezwzględnie z zastosowaniem rygorów sanitarnych

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
Dyrektor
Tomasz Tutak
Kategoria: