"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

olimpiada niemiecki

Wyniki I etapu Olimpiady

Z radością informuję, że uczennice naszej szkoły: Lisa Szulerecka z kl. 2B oraz Marta Grela z kl. 2C pomyślnie przeszły szkolny etap OOJN i decyzją Komitetu Okręgowego w Gdańsku zakwalifikowały się do kolejnego – okręgowego etapu OOJN.

Gratuluję!

Życzę dalszych sukcesów!

Więcej informacji....

chemia

Dzięki współpracy z wydziałem chemii Politechniki Gdańskiej uczniowie naszej szkoły mają możliwość wzięcia udziału w trzeciej już edycji projektu „Chemia bez granic”. Organizatorem projektu jest Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej działające przy Wydziale Chemicznym Politechniki. Opiekunem kadry jest dr hab. Inż. Marek Lieder. Zajęcia obejmują warsztaty laboratoryjne, które mają na celu rozwijanie ciekawości, pogłębianie wiedzy, zainteresowanie młodzieży naukami przyrodniczymi, a priorytetem jest nabycie przez nich umiejętności korzystania z wiedzy teoretycznej w praktyce. Zajęcia składają się z pięciu takich szkoleń. Nasi uczniowie wzięli już udział w dwóch: pierwsze odbyły się 20.11 br. na, których zapoznali się z zasadami BHP, drugie odbyły się tydzień później na tych zajęciach uczestnicy mieli już możliwość praktycznego poznawania tajników chemicznego świata. Na kolejne trzy wykłady młodzież czeka z niecierpliwością.

MIKOŁAJKI W SZKOLE

4 grudnia obchodziliśmy w szkole Mikołajki. Tego dnia do każdej klasy zawitał Mikołaj z koszem pełnym lizaków. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, otrzymali od niego słodki upominek zakupiony z funduszu Samorządu Uczniowskiego.

Lecz to nie koniec słodkich atrakcji. Na długiej przerwie odbył się kiermasz ciast przygotowanych przez uczniów klas: ID, II A, II B, II C, III A i III D. Pieniądze zebrane ze sprzedaży ciast wykorzystane zostaną na zakup prezentów świątecznych dla uczniów, na tradycyjnym koncercie świątecznym, który odbędzie się ostatniego dnia przed Świętami – 22 grudnia 2015 roku.

Coraz bliżej Święta, Coraz bliżej Święta ….

View the embedded image gallery online at:
http://zso2.com/?start=147#sigFreeId492738cf95

3

W czwartek 3 grudnia 2015 w naszej szkole odbył się po raz trzeci ,,Dzień Osób Niepełnosprawnych". Ten dzień zorganizował Szkolny Klub Wolontariuszy z naszej szkoły oraz uczniowie z ZSMI, wszystko to odbyło się pod czujnym okiem Pani Katarzyny Niedzieli. Wolontariusze przygotowali mnóstwo zabaw. Podczas zabaw w "kole" mieliśmy okazje lepiej się poznać. Gdy już udało nam się przełamać pierwsze lody prześliśmy do karaoke. Zmęczeni wspólnie usiedliśmy do stołu. Ciasta, owoce i kanapeczki wszystkim bardzo smakowały. Najedzeni bawiliśmy się dalej. Kolejnymi atrakcjami była:
,,Familiada" ; ,,Jaka to melodia" ; wspólne robienie plakatu. Możliwa była nauka gry na instrumentach i zrobienie sobie pamiątkowych zdjęć. Na koniec imprezy chłopcy przygotowali strzelanie z replik karabinów. Wszyscy bawilismy się świetnie i ten dzień na długo zostanie w naszej pamięci.

Zobacz galerie...

Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. AMG, 16 listopada 2015 r. pod pisał porozumienie o współpracy z dyrektorami czterech lęborskich szkół ponadgimnazjalnych (Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych, Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, Powiatowe go Centrum Edukacyjnego). Porozumienie dotyczy wzajemnego wspierania rozwoju dydaktyki dla doskonalenia i podniesienia poziomu wiedzy oraz umiejętności nauczycieli i stworzenia warunków do pełnego rozwoju zainteresowań uczniów w zakresie nauk matematycznych, fizycznych, informatycznych, ekonomicznych (nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo) oraz technicznych (transport, telekomunikacja, elektronika, elektrotechnika, budowa i eksploatacja maszyn).

View the embedded image gallery online at:
http://zso2.com/?start=147#sigFreeIdd683a86a73

W ostatnim tygodniu listopada odbyły się w naszej szkole trzy konkursy dotyczące wiedzy o społeczeństwie. Dwa które dotyczyły wiedzy o NSZZ "Solidarność" na etapie szkolnym oraz Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. W konkursach tych brało udział 24 uczniów naszej szkoły którzy byli przygotowywani przez nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. Bardzo dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w kolejnych etapach.

Deutschfreund

W środę 18 listopada 2015 odbyła się w naszej szkole XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Deutschfreund”. W konkursie wzięło udział 17 uczniów, pięcioro w kategorii klas pierwszych i dwanaścioro w kategorii klas drugich i trzecich. Uczestnicy, jak co roku, zmierzyli się zadaniami zawartymi w teście wielokrotnego wyboru. Trzymamy kciuki i czekamy na wyniki.
       
⦁    Lewandowski

View the embedded image gallery online at:
http://zso2.com/?start=147#sigFreeId17ae52f6f6

 

6

Dnia 18 listopada na auli szkolnej wystąpił  Teatr Impresaryjny „Antrakt” z Bydgoszczy, ze spektaklem edukacyjno-profilaktycznym „MY, DZIECI Z DWORCA ZOO”. W spektaklu wystąpiły aktorki bydgoskie Karolina Limanowska i Magdalena Kamińska. Występ połączony z prelekcją przeznaczony dla młodzieży szkolnej był przyczynkiem do dyskusji na tematy związane z problemami walki z nałogami, przemocą i wychowania w rodzinie.
W spektaklu uczestniczyły cztery klasy: I D, II A, II B i III C.

Zobacz galerie.

10 listopada w naszej szkole obchodziliśmy 97.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po blisko 123 latach nasz kraj odzyskał wolność i z tejże właśnie okazji uczniowie z kółka teatralnego, pod przewodnictwem p. Karola Płotki oraz p. Karola Magotta, przygotowali krótki spektakl. Występujący ukazali między innymi ogromny patriotyzm i silną wolę walki goszczącą w sercach Polaków. Wspomnieli również o tych, którzy polegli za swoją Ojczyznę. Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Amnezja Band”. Widzowie z zaciekawieniem obserwowali to, co się działo na scenie. Było to dla wszystkich zebranych nowe doświadczenie. Rzęsiste brawa na koniec udowodniły, że spektakl się podobał. Czekamy na następne występy koła teatralnego.

Zobacz galerie

 

Olimpiada Języka Angielskiego

 

16 listopada 2015 r. o godz. 9.00 w sali audiowizualnej odbędzie się I etap Olimpiady Języka Angielskiego. Praca pisemna (test) trwa 60 min.

Do dnia 25 listopada 2015 r. sprawdzone prace, które uzyskały co najmniej 30 punktów, zostaną przesłane do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO.

Do 15 grudnia 2015 roku, na stronie WWW Olimpiady, zostanie ogłoszona decyzja Komitetu Głównego o ilości punktów dopuszczających ucznia do etapu okręgowego olimpiady.

Zawody II stopnia – w dniu 18 stycznia 2016 roku odbędzie się część pisemna zawodów II stopnia. Uczniowie dopuszczeni do części ustnej będą zdawali w poszczególnych okręgach w terminie od 18 do 30 stycznia 2016 roku. O zakwalifikowaniu, miejscu i terminie egzaminu ustnego uczniowie zostaną poinformowani przez poszczególne Komitety Okręgowe.

Zawody III stopnia –zawody centralne odbędą się w dniach 11-12 kwietnia 2016 r.

 

Koordynator  etapu szkolnego Olimpiady Języka Angielskiego

Marzena McNamara

U zbiegu 70-tej rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu
5 listopada 2015r. gościli w naszej szkole przedstawiciele Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ - Koła Nr 31 w Gdyni. Byli to: kmdr w st. spocz. Pius Kacprzak oraz kmdr ppor. rez. dr Rafał Depczyński.

 

W ramach spotkania nasi goście poprowadzili wykład i prelekcje dla uczniów klas o profilu mundurowym na temat: „Wojsko Polskie w Misjach Pokojowych ONZ poza granicami kraju”.

Na wstępie Pan Rafał Depczyński omówił uwarunkowania historyczno-prawne utworzenia ONZ  wynikające z potrzeb społeczności międzynarodowej po zakończeniu II wojny światowej, w kwestii utrzymania pokoju w najbardziej zapalnych rejonach świata, głównie na Bliskim Wschodzie oraz poprowadził  wykład na temat udziału żołnierzy Wojska Polskiego w operacjach pokojowych ONZ na świecie.

Następnie Pan Pius Kacprzak, będąc oficerem łącznikowym w Korei Północnej i oficerem kwatermistrzostwa w Egipcie, przedstawił warunki bytowania żołnierzy biorących udział
w misjach oraz stosunki  jakie panowały pomiędzy wojskami w „błękitnych hełmach”
a ludnością miejscową. W swoje wypowiedzi ciekawie wplatał humorystyczne sytuacje, które miały miejsce podczas jego pobytu w wyżej wymienionych krajach.

Spotkanie uświetniła wystawka pamiątek tematycznie związanych z poruszanymi zagadnieniami.

Zobacz galerie....

21 października 2015 roku w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016. Wśród 222 wyróżnionych uczniów z województwa pomorskiego znalazł się uczeń naszej szkoły Bartosz Popiela.

By zostać stypendystą, trzeba było spełnić określone warunki, m.in. uzyskać na koniec roku szkolnego średnią ocen 4,75 lub wyższą i uczęszczać do szkoły ponadgimnazjalnej, w której nauka kończy się egzaminem maturalnym. Pamiątkowe dyplomy, uczniowie odbierali z rąk Pomorskiego Kuratora Oświaty, pani Elżbiety Wasilenko oraz Wicewojewody Pomorskiego, pana Michała Owczarzaka. Uroczystość uświetnił występ zespołu muzycznego z ZS Łączności.

Wśród wyróżnionych znalazło się 5 uczniów z lęborskich szkół ponadgimnazjalnych, w tym Bartosz Popiela uczeń klasy mundurowej – II a.

Gratulujemy!!!

View the embedded image gallery online at:
http://zso2.com/?start=147#sigFreeIda4677045db

W dniu 19 października odbył się w naszej szkole- siódmy już Międzyszkolny Konkurs Recytacji Twórczości Karola Wojtyły.
Konkurs wpisał się na stałe w obchody Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Lęborku.
W tym roku wzięło w nim udział dwudziestu uczestników z lęborskich szkół. Szkoły gimnazjalne reprezentowało siedmiu uczniów z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum Katolickiego, a szkoły ponadgimnazjalne 13 uczniów: z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu,  Powiatowego Centrum Edukacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Liceum Katolickiego i organizatora, czyli NASZEJ SZKOŁY -  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im Karola.

Jury w składzie: przewodnicząca Zofia Biskupska-Lisiecka i członkowie: Adam Wiśniewski, Maria Majko, Katarzyna Grzona, Joanna Skucha-Steciuk, Katarzyna Zając, postanowiło przyznać następujące nagrody:

O NAS W  NIEMIECKIEJ SZKOLE W BAWARII

Uczniowie naszej szkoły przygotowali krótki materiał informacyjny w wersji niemieckojęzycznej pt. : „Lębork – ein Wohnort aus der Sicht der Jugendlichen”, przedstawiający nasze miasto, szkołę i ciekawe – z perspektywy młodych ludzi – miejsca spędzania wolnego czasu w naszym mieście.  Prezentacje te mogli obejrzeć uczniowie i nauczyciele niemieckiej szkoły Johannes-Butzbach-Gymnasium (JBG) w Miltenbergu /Bawarii podczas międzynarodowego projektu dla nauczycieli języka niemieckiego z północnej i północnowschodniej Europy pn. „Schulalltag in Süddeutschland” zorganizowanego przez Deutsche Auslandsgesellschaft w dniach od 04.10. 15 r. do 11.10.1r.  w Bawarii . Zarówno tematyka projektu, jak i przygotowane przez naszych uczniów prezentacje PowerPoint skorelowane są z treściami kursu Exakt, z którym pracujemy na zajęciach w  szkole; wpisują się też  w chętnie oglądany  przez młodzież dokumentalny materiał filmowy pt.: „Jung in Europa”,  a także wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób szczególnie zainteresowanych nauką języka niemieckiego, rozwijaniem wiedzy i umiejętności językowych oraz pogłębianiem świadomości interkulturowej poprzez wymianę doświadczeń dotyczących miejsca zamieszkania, życia szkoły, zainteresowań nastolatków itp., przybliżając w ten sposób realia swojego kraju obcokrajowcom,  poznając jednocześnie kraj swoich rówieśników  i sąsiadów.

Zobacz prezentacje.

Prezentacja_MILTENBERG

PREZENTACJA_3B

Prezentacja_Marta_Grela

 

Ewa Strupińska

13 października 2015 roku  z okazji Dnia Edukacji Narodowej klasa IIb pod okiem pań: Jolanty Urbaniak i Marii Majko przygotowała krótką część artystyczną.
Uczniowie opowiedzieli wierszami i piosenkami o  wyjątkowości  zawodu nauczyciela oraz przywołali wspomnienia znanych osób związane z nauczaniem.

Podczas obchodów DEN do społeczności naszej szkoły zostali przyjęci nowi uczniowie, którzy złożyli ślubowanie.

 

W trakcie uroczystości  pani dyrektor wręczyła wyróżnionym pedagogom nagrody. Nagrody otrzymali: Katarzyna Grzona, Marek Hildebrandt, Małgorzata Janowicz, Agnieszka Kolasińska, Andrzej Lewandowski, Ewa Strupińska, Grażyna Sztanga. Pani Katarzyna Niedziela otrzymała zaś nagrodę Starosty Powiatu Lęborskiego.
Nauczyciele zostali również obdarowani przez uczniów słodkimi upominkami.

 

W środę 7. października 2015 r. zawitał do nas ponownie, ale po raz pierwszy w tym roku szkolnym, autobus z ekipą z  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.
Do udziału w akcji zarejestrowało się 41 uczniów, po badaniu lekarskim krew oddało 31 uczniów naszej szkoły. Ochotnicy oddali w sumie 13650 ml krwi.

Gratulujemy i zapraszamy na następną akcję !

Zobacz relacje...

Kacperek Kijewski  to niespełna dwulatek z wadą serca. Serduszko Kacperka, jak to powiedziała jedna pani doktor, bije na słowo honoru. Jego rodzice zbierają pieniądze na operację  serca w Munster w Niemczech. Kwota jest niebagatelna, potrzebują zebrać do listopada 160 tys. złotych.

Zbiórka pieniędzy jest prowadzona za pośrednictwem portalu Się pomaga (http://www.siepomaga.pl/r/kacpereklebork ) i na facebooku (https://www.facebook.com/KacperekKijewski).

Uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami sąsiedniej szkoły (ZSM-I) zorganizowali akcję charytatywną chcąc wspomóc Kacperka. W dniu 30 września na dużej przerwie sprzedawane były ciasta domowe przygotowane na ten cel przez uczniów. Nasi uczniowie zebrali ze sprzedaży 313, 22zł. Pieniądze zostały przekazane rodzicom Kacperka.

Wszystkim zaangażowanym dziękujemy za wsparcie akcji.

W dniu 2.10.2015r. kl. I d uczestniczyła w I- szej Młodzieżowej Konferencji Matematycznej w ramach obchodów Roku Matematyki na Pomorzu.

Młodzież z uwagą wysłuchała wykładu nauczyciela III LO z Gdyni Jacka Lecha na temat pułapek w reklamie, a w szczególności , jak można manipulować danymi , by przedstawić je w odpowiednim świetle.

Następnie uczeń III LO z Gdańska zaprezentował podstawy analizy algorytmów pod kątem ich wydajności i ilości zajmowanej pamięci. Potem uczeń XIII LO ze Szczecina poprowadził wykład o sumie odwrotności kwadratów kolejnych liczb naturalnych.

Z ogromnym podziwem dla swoich rówieśników wróciliśmy do Lęborka, aby poszerzać swoją wiedzę z tej dziedziny nauki.

29 października w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klas pierwszych.

Klasa II D zorganizowała dla swoich młodszych kolegów wiele ciekawych konkurencji, w których mogli się wykazać. Zadania jakim musieli stawić czoło nie należały do najprostszych, szczególnie trudne było zjedzenie pączka, który nadziany był musztardą. Również stworzenie skeczu bądź układu tanecznego wymagało wielkiej kreatywności i zaangażowania całej klasy. Została także sprawdzona wiedza pierwszaków  na temat szkoły, z czym bardzo dobrze sobie poradzili. Wiele zabawy było także przy karaoke, gdzie klasy mogły zaprezentować swoje zdolności wokalne. Konkurencje zostały urozmaicone występami artystów z klasy II D między innymi Agaty Pietrosiuk, Anety Suchta i Pawła Wojtaszka . Ostatnim z zadań była konkurencja „Jaka to melodia”, w której uczniowie prezentowali znajomość różnych utworów muzycznych.  
Zmagania naszych kolegów oceniali: dyrektor Andrzej Lewandowski, pani Joanna Skucha-Steciuk, pan Marek Hildebrand oraz Ala Drozd i Paulina Kutzmer reprezentujące samorząd uczniowski. Ostatecznie otrzęsiny wygrała klasa I C . Drugie miejsce zajęła klasa I b, trzecie klasa I d oraz czwarte klasa Ia. Walka była wyrównana i widać było wielkie zaangażowanie ze strony naszych nowych uczniów.

Zobacz relacje...