"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

W sobotę i niedzielę 19 i 20 listopada 2016 roku na pływalni Malta w Poznaniu odbyły się zawody z cyklu Grand Prix polski seniorów w pływaniu. Do stolicy Wielkopolski przyjechało 796 zawodników ze 126 klubów.

Czytaj więcej na stronie...   http://www.lebork24.info/news,5380,

  Dnia 18 listopada, na Politechnice Gdańskiej odbyły się pierwsze zajęcia laboratoryjne w ramach projektu "chemia bez granic". Brało w nich udział 10 uczniów naszej szkoły. Podczas zajęć okazało się, że  wykrywanie jonów nie jest wcale tak monotonne, jak by się wydawało. Uczniowie byli pod wrażeniem zarówno kolorów, jak i zapachów. Studenci politechniki bardzo serdecznie nas przyjęli. Pokazali piękno chemii i zachęcili do dalszych z nią przygód.

Dnia 11.10.2016r w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości. Uroczystość zorganizowali uczniowie klas I b i I d. Apel rozpoczął się od ślubowania klas pierwszych. Po ślubowaniu nastąpiła część artystyczna.

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego "Deutschfreund"

odbędzie się w środę 16 listopada 2016.

start: 12.45

miejsce: sala kinowa ZSMI

czas trwania: 45 min +15 min  sprawy organizacyjne

rada mlodz

W dniu 9 listopada w Sali Rajców lęborskiego Ratusza odbyła się III sesja II Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka.
Pierwsze uchwały dotyczyły powołania nowych Radnych, którzy uzupełnili skład Rady za osoby, które utraciły mandaty w związku z ukończeniem szkoły i zrzeknięciem się mandatu. Nowo wybrani Radni złożyli uroczyste ślubowanie.

chemia

04 listopada rozpoczynamy zajęcia laboratoryjne na wydziale chemii Politechniki Gdańskiej w ramach projektu „Chemia bez granic” — edycja 4.

Projekt „Chemia bez granic” to cykl zajęć laboratoryjnych, podczas których uczniowie klas przyrodniczych mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia chemiczne. Zajęcia prowadzone przez studentów z Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej, odbywają się pod opieką nauczyciela akademickiego na Wydziale Chemicznym .

logo projektu Otwarte umysly

W dniu 17 września 2016 roku rusza rekrutacja nauczycieli/nauczycielek do form wsparcia w ramach projektu „Otwarte umysły”!

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 17 października 2016 roku do 31 października 2016 roku u Specjalisty ds. monitoringu w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Lęborku, pok. 213.

Formularz zgloszeniowy nauczyciela.

ULOTKA dla NAUCZYCIELI.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projekt Otwarte umysly.

 17 października klasa I C pod opieką p. Podolak i p. Janowicz wybrała się na wycieczkę integracyjną do  Gdyni. Na początek odwiedzilismy park trampolin ,,JumpCity ‘’, gdzie mieliśmy ciekawe zajęcia z trenerem,

13 października 2016 roku  z okazji Dnia Edukacji Narodowej klasa IId pod okiem pana Bogdana Złoch przygotowała część artystyczną.
Uczniowie przedstawili krótką historię DEN, podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za zaangażowanie i włożoną pracę. W trakcie uroczystości  pan dyrektor wręczył wyróżnionym pedagogom nagrody. Wszyscy pracownicy szkoły zostali również obdarowani przez uczniów słodkimi upominkami.

Zobacz relacje…

krwinkakrwinkakrwinkakrwinkakrwinkakrwinka

 

We środę 12 października 2016r.  zawitał do nas po raz pierwszy w bieżącym roku szkolnym autobus z ekipą z  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku. Zarejestrowało się 41 dawców, krew oddało 29 osób. Ochotnicy oddali w sumie 12 960 ml krwi. Gratulujemy i zapraszamy na następną akcję.

VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTACJI TWÓRCZOŚCI KAROLA WOJTYŁY

W dniu 12 października odbył się w naszej szkole- ósmy już Międzyszkolny Konkurs Recytacji Twórczości Karola Wojtyły.
Konkurs wpisał się na stałe w obchody Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Lęborku.

Dnia 30.09.2016r.uczniowie klas trzecich wzięli udział w targach uczelnianych, które odbyły się na Uniwersytecie Gdańskim. Przyszli maturzyści mieli okazję, aby zapoznać się z ofertami różnych uczelni z terenu całej Polski. Rozmowy ze studentami i przedstawicielami poszczególnych uczelni cieszyły sie zainteresowaniem wśród uczniów trzecich klas. Wydarzenie to z pewnością będzie miało wpływ na wybór dalszej ścieżki edukacyjnej przez przyszłych maturzystów.

WYNIKI VIII SZKOLNEGO KONKURSU RECYTACJI TWÓRCZOŚCI KAROLA WOJTYŁY

I miejsce – Oliwia Nastały kl. III B

II miejsce – Paulina Szymikowska kl. II D      

III miejsce – Marta Stukan kl. II A

krwinka11akcja KRWINKA: 12.10.2016


krwinkaIN­FOR­MA­CJE DLA KR­WIO­DAW­CÓW

1.Dawcą krwi może zostać osoba zdrowa, w wieku od 18 do 65 lat, ważąca co najmniej 50 kg.

2.Nie może zostać dawcą krwi osoba:

Poczet sztandarowy szkoły na obchodach w Krępie Kaszubskiej

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę września na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej podczas uroczystości patriotyczno – religijnej uczczono pamięć pomordowanych więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof. Tradycyjnie w tej uroczystości wziął udział poczet sztandarowy szkoły (Dominik Nowocień, Bartosz Popiela, Wojciech Gozdowski)
z wicedyrektorem Andrzejem Lewandowskim.

Co najmniej kilkaset dzieci i młodzieży, w tym młodzież z naszej szkoły, wzięła w piątek (23 września) udział w przemarszu promującym akcję rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi i szpiku. Akcję zorganizowano pod hasłem „Zostań dawcą szpiku! Pomóż Zosi i innym".

Organizatorem przemarszu była Młodzieżowa Rada Miasta w Lęborku, a udział w nim wzięły prawie wszystkie placówki oświatowe – od przedszkoli, po szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z Lęborka. Towarzyszyła im Lęborska Orkiestra Dęta i Grupa perkusyjna „Tremolo”.

Uczestnicy marszu z czerwonymi balonikami i chorągiewkami przeszli z placu pod byłym bankiem PKO BP ul. Staromiejską w kierunku pl. Pokoju.

Na koniec wszyscy zebrani wesoło odtańczyli ,,BELGIJKĘ".

Zobacz relacje...

W czwartek 22 września 2016 roku klasa mundurowa I A i klasa I B – humanistyczna - uczestniczyły w rajdzie pieszym z okazji Europejskiego dnia bez samochodu. Spacer rozpoczął się o godzinie 9:00 zbiórką na Placu Pokoju, a zakończył się w bazie kajakowej w Mostach, trwał aż 4 godziny. Przeszliśmy prawie 10 km nad Jezioro Lubowidzkie, gdzie mieliśmy przerwę, z której bardzo się cieszyliśmy. Następny przystanek mieliśmy w drodze powrotnej w Mostach, w bazie kajakowej przy rzece Łebie. Czekały tam na nas pyszne kiełbaski prosto z grilla. Razem przeszliśmy 18 kilometrów. To dopiero była wyprawa! Czekamy na więcej!

Zobacz relacje...

Uczniowie klasy pierwszej politechniczno- artystycznej w ramach integracji wzięli udział w II-ej Młodzieżowej Konferencji Matematycznej w Gdyni.

Konferencja, w czasie której trzy trójmiejskie „Trójki” udowadniają, że matematyka może być niezwykle inspirująca, że można matematyką zainteresować zarówno tych, którzy wiedzą o niej już wiele, jak i początkujących w tej dziedzinie.

Uczniowie swoje odkrywanie matematyki rozpoczęli od wysłuchania wykładu prof. Andrzeja Dąbrowskiego „Mierzenie bogactwa”, a potem referatu gimnazjalisty Radosława Żaka z Krakowa na temat „Liczby geometryczne”.

Trochę przerażeni, nieco zaskoczeni, ale z pełnym zapałem do rozwijania swoich zdolności w kierunku matematyki, wrócili do Lęborka.

logo projektu Otwarte umysly

Zapraszamy uczniów i uczennice szkoły do udziału w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu Powiatu Lęborskiego „OTWARTE UMYSŁY”

W dniu 22 września 2016 roku rusza rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Otwarte umysły”!!!!!!

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 22 września 2016 roku do 7 października 2016 roku u Specjalisty ds. rekrutacji w swojej szkole (w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Rodzaje zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły” (na rok szkolny 2016/2017) oraz w ulotce informacyjnej.

Uczestnikom zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne i biurowe oraz możliwość korzystania z wyposażenia zakupionego w ramach projektu.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z dokumentami:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Ulotka informacyjna

O projekt pytaj w swojej szkole!!!

Podstawowe informacje o projekcie:

W ramach projektu „OTWARTE UMYSŁY” udział w projekcie mogą wziąć uczniowie
i nauczyciele lęborskich szkół/placówek systemu oświaty:

-Powiatowego Centrum Edukacyjnego–Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

-Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka

-Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego

-Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły

Projekt będzie realizowany w trakcie 2 lat szkolnych:

2016/2017 oraz 2017/2018 i zakończy się 31 października 2018 roku

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej oraz procesu kształcenia w zakresie edukacji ogólnej na rzecz podległych szkół / placówek oświatowych prowadzących kształcenie w oparciu o podstawę programową ogólną oraz uczniów/uczennic wszystkich szkół i placówek Powiatu Lęborskiego, poprzez ich kompleksowe wspomaganie.

Cele szczegółowe:

-Wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów oraz kreatywności i innowacyjności

-Zwiększenie szans rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

-Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych

-Zwiększenie atrakcyjności oferty szkół i zajęć poprzez wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych

-Zwiększenie interakcji szkół z otoczeniem zewnętrznym, m.in. ze szkołami wyższymi, instytucjami kultury, instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnej, kompleksowej pomocy:

a. formy wsparcia dla uczniów/uczennic:

- zajęcia dodatkowe - pozalekcyjne, pozaszkolne, kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria

-zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami

-doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne i grupowe

-wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorących udział w zajęciach, np. do szkół wyższych (wykłady, laboratoria), pracodawców, innych podmiotów współpracujących, np. do Parku Naukowo-Technologicznego, Oceanarium, Fokarium, Muzeum

-warsztaty kreatywności społecznej - wsparcie psychologiczne

-nagrody dla najaktywniejszych uczniów, biorących udział w projekcie - warsztaty kreatywności
i innowacyjności (zajęcia wyjazdowe/interdyscyplinarne), w tym:

· dwudniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności na Bałtyku (1 dzień teorii i 1 dzień praktyki na jachcie)

· pięciodniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności na Zatoce - edukacyjny program wakacyjny, w formie tzw. „szkoły pod żaglami”

· jednodniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności w Trójmieście i okolicy

· trzydniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności w Warszawie i okolicy

b. formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek:

-szkolenia doskonalące

-sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

-spotkanie z ekspertami

c. wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty, w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz uczniów-zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, wyposażenia pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych i niezbędny sprzęt specjalistyczny

W efekcie realizacji projektu co najmniej 90% uczniów nabędzie kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy i 90 % nauczycieli nabędzie kompetencje.

Wartość projektu – 4.267.680,05 zł, w tym:

- Wnioskowane dofinansowanie – 4.054.296,05 zł (95%)

- Wkład własny niefinansowy – 213.384 zł (5%)

Żagle II C

Dnia 20.09.2016 roku uczniowie klasy IIc, pod opieką p. Wołocznik i p. Zając, wybrali się na wycieczkę do Lubowidza, a dokładniej na żagle! Dodatkową, można powiedzieć atrakcją, był pieszy spacer do samego jeziora! Trochę marudziliśmy, ale ostatecznie z uśmiechem ruszyliśmy w drogę! Mimo pogody, która nie sprzyjała żeglowaniu, bo wiatr wiał za słabo, uczniowie dzielnie zabrali się do WIOSŁOWANIA! Było to męczące, ale nawet nasze dzielne dziewczyny, dały radę i całkiem nieźle im to szło. Po ok. godzinie żeglowania, wróciliśmy na ląd, żeby rozpalić ognisko. Wszyscy siedząc wokół ogniska, dzieliliśmy się wrażeniami z dzisiejszego dnia, żartowaliśmy, no i oczywiście smażyliśmy kiełbaski! W końcu, wykończeni, ale za to zadowoleni, rozeszliśmy się do domów.