ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

Praca w policji - warunki i kryteria przyjęcia do służby w Policji

SZKOŁA

OGŁOSZENIE