"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

Kalendarz maturzysty 2016/2017

 

Instrukcja nr 1 - Wewnętrzna instrukcja dla zdających pisemny egzamin maturalny w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 od 2015r.

Instrukcja nr 1a - Wewnętrzna instrukcja dla zdających pisemny egzamin maturalny w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2(absolwenci do 2014r.)

Instrukcja nr 2 - Wewnętrzna instrukcja dla zdających ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (absolwenci do 2014r.)

Instrukcja nr 3 -Wewnętrzna instrukcja dla zdających ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 od 2015

Instrukcja nr 4 - Wewnętrzna instrukcja dla zdających ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 od 2015r.

 

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO OD 2015r.

 

Komunikat o harmonogramie matury 2017

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2016/2017

Informacje o  egzaminie maturalnym 2017

 

Zbiory zadań egzaminacyjnych 2017

Materiały i przybory pomocnicze od 2015

Materiały i przybory pomocnicze do 2015

Uzupełnienie wzorów matematycznych