ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

Matura 2021

 
 
 
 
 

 

Profilaktyka i organizacja egzaminów - COVID-19

Harmonogram egzaminu maturalnego 2020 po zmianach 24.kwietnia 2020

Instrukcja nr 1 - Wewnętrzna instrukcja dla zdających pisemny egzamin maturalny w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 od 2015r.

Instrukcja nr 1a - Wewnętrzna instrukcja dla zdających pisemny egzamin maturalny w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2(absolwenci do 2014r.)

Instrukcja nr 2 - Wewnętrzna instrukcja dla zdających ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (absolwenci do 2014r.)

Instrukcja nr 3 -Wewnętrzna instrukcja dla zdających ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 od 2015

Instrukcja nr 4 - Wewnętrzna instrukcja dla zdających ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 od 2015r.

 

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO OD 2015r.

 

Materiały dodatkowe

Materiały i przybory pomocnicze od 2015

Materiały i przybory pomocnicze do 2015

Uzupełnienie wzorów matematycznych