ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

O szkole

II Liceum Ogólnokształcące w Lęborku powołane zostało decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Słupsku z dniem 1 września 1991 roku. Szkoła powstała na bazie istniejącego Studium Nauczycielskiego w Lęborku przy ulicy Marcinkowskiego 1. W roku szk. 1992/93 II LO istniały już oddziały na wszystkich czterech poziomach od klasy I do IV. W czerwcu 1993 roku mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci, którzy zdali egzamin dojrzałości. Było ich 68. Do chwili obecnej szkołę ukończyło i zdało egzamin dojrzałości 942 osób (nauka odbywała się w klasach o profilu ogólnym i klasie artystyczno - pedagogicznej). II Liceum Ogólnokształcące w Lęborku to szkoła ponadgimnazjalna, której głównym zadaniem jest przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego, umożliwiającego podjęcie studiów wyższych różnego typu lub kontynuację nauki w klasach pomaturalnych lub policealnych.