Nauczyciele

 

Dyrektor - Tomasz Tutak

wicedyrektor - Małgorzata Koss

 

j. polski

- Małgorzata Koss

- Aleksandra Łukaszuk

- Joanna Skucha – Steciuk

j. angielski

- Iwona Wołocznik

- Małgorzata Jastrzębska-Jank

- Marek Woźniakowski

- Martyna Kamińska

j. niemiecki

- Katarzyna Niedziela

- Ewa Strupińska

- Andrzej Lewandowski

j. rosyjski

- Wiesława Repińska

j. hiszpański

- Yuniet Osorio Riveron

- Magdalena Bogusz

podstawy przedsiębiorści

- Edyta Podolak

historia, wos

- Karol Magott

- Joanna Schodzińska

matematyka

- Agnieszka Kalicińska

- Marzena Tracewicz

- Angelika Gojtowska

fizyka

- Bogdan Złoch

biologia

- Edyta Podolak

- Małgorzata Janowicz

geografia

- Hanna Agatowska

- Bartosz Biały

chemia

- Edyta Podolak

przyroda

- Małgorzata Janowicz

wiedza o kulturze

- Tomasz Tutak

edukacja dla bezpieczeństwa

- Oksana Guzek

wychowanie fizyczne

- Marek Hildebrandt

- Bartosz Biały

- Marcin Klukowski

religia

- ks. Damian Briegmann

informatyka

- Złoch Bogdan

- Marek Hildebrandt

edukacja o służbach mundurowych

- Roman Zielkowski

- Katarzyna Niedziela

edukacja artystyczna (plastyka)
 
- Alina Walkusz
 
edukacja artystyczna (muzyka)
 
- Jolanta Mrożewska
 
edukacja artystyczna (taniec)
 
- Teresa Szczepańska
 
edukacja artystyczna (teatr)
 
- Karol Płotka
 
język ukraiński / nauczyciel wspomagający
 
- Oksana Guzek
 
pedagog szkolny
 
- Agnieszka Tkaczyk - Kolasińska
 

psycholog szkolny

- Aleksandra Małszycka

doradca zawodowy

- Beata Pawelczyk

biblioteka szkolna

- Jolanta Mrożewska