"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

 KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA:
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
to szkoła ponadgimnazjalna o 3 letnim cyklu kształcenia.
Szkoła oferuje naukę w 4 klasach pierwszych, w których realizowane będą następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym:


Klasa I A – profil służb mundurowych

patronat Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski

Klasa I B – profil humanistyczny
przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski

Klasa I C – profil przyrodniczy
patronat Politechnika Gdańska - Wydział Chemiczny przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

Klasa I D – profil politechniczny (1/2)

patronat Politechnika Gdańska - Wydział Fizyki Techn.
i Matematyki Stosowanej
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski

Klasa I D – profil artystyczny (1/2) przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski


CHARAKTERYSTYKA PROFILI


Klasa I A – profil służb mundurowych

- patronat Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
- poznasz specyfikę pracy w formacjach mundurowych;
- wyposażony będziesz w wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci kontynuować naukę na uczelniach cywilnych i wojskowych;
- zostaniesz przygotowany do egzaminów sprawnościowych dla przyszłych kandydatów do pracy w służbach mundurowych;
- zdobędziesz praktyczne umiejętności poprzez zajęcia na strzelnicy oraz poznasz techniki walk samoobronny;
- będziesz realizować zajęcia z zakresu prawa, kryminalistyki, prewencji, bezpieczeństwa narodowego i publicznego, które prowadzone będą przez pracowników służb mundurowych;
- uzyskasz umiejętności praktyczne, które są niezbędne do przyszłej pracy w służbie mundurowej;
- zajęcia praktyczne prowadzone będą na terenie jednostki wojskowej i poligonu;
- będziesz mógł uczestniczyć w obozach i kursach dających dodatkowe uprawnienia


Klasa I B – profil humanistyczny

przedmioty rozszerzone: język polski, historia, jęz. angielski

- lubisz czytać, prowadzić dyskusje;
- chętnie chodzisz do kina, teatru, na wystawy lub koncerty;
- czujesz, ze jesteś artystyczną duszą;
- czasem piszesz – pamiętniki, felietony, wiersze…;
- interesujesz się językami obcymi;
- spotkasz pasjonatów kultury, sztuki, literatury, filozofii i języka;
- znajdziesz bratnią duszę, z którą będziesz mógł podzielić się swoimi spostrzeżeniami.;
- poszerzysz wiedzę o kulturze i literaturze europejskiej;
- nauczysz się krytycznie patrzeć na dzieła i wyciągać własne wnioski;
- zdobędziesz narzędzia przydatne w interpretacji dzieła literackiego;
- rozwiniesz także umiejętność pisania tekstów w różnych konwencjach gatunkowych i stylistycznych;

 

Klasa I C – profil przyrodniczy

patronat Politechnika Gdańska - Wydział Chemiczny przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

- klasa dla uczniów z szerokimi zainteresowaniami biologicznymi i chemicznymi, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę
- interesują Cię zagadnienia przyrodnicze, medyczne czy chemiczne?
- chcesz mieć faktyczny wpływ na ochronę środowiska naturalnego?
- chcesz w przyszłości zostać lekarzem?
- chcesz świadomie wpływać na zdrowie swoje i innych?
- interesują cię możliwości badawcze w dziedzinie chemii i biologii?
- absolwenci tej mogą podjąć dalsze kształcenie na kierunkach medycznych, szeroko ujętych kierunkach biologicznych, biotechnologicznych, ochronie środowiska medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, weterynaria,
- kosmetologia, dietetyka i wielu innych.


Klasa I D – profil politechniczny


patronat Politechnika Gdańska - Wydział Fizyki Techn. i Matematyki Stosowanej
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski;

- interesujecie się światem liczb i pojęć matematycznych;
- wierzycie, że każdy problem ma rozwiązanie;
- poszukujecie sposobów analizowania, przetwarzania, udoskonalania i prezentowania wyników badawczych;

Objęta patronatem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Współpraca z uczelnią polega na:
- wspieraniu i doskonaleniu przez nauczycieli akademickich kształcenia uczniów poprzez prowadzenie przez kadrę Politechniki Gdańskiej w ramach wykładów otwartych, wykładów i ćwiczeń dla uczniów oraz udział w imprezach
- edukacyjnych i kołach naukowych,
- umożliwieniu uczniom łączenia nauki w szkole z wybranymi zajęciami przewidywanymi tokiem studiów,
- udostępnieniu własnej bazy na wybrane zajęcia edukacyjne,
- informowaniu o warunkach nauki na Politechnice Gdańskiej.


Klasa I D – profil artystyczny


przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski;

- będziesz uczestniczył w zajęciach muzycznych, plastycznych, tanecznych i teatralnych;
- zajęcia będą prowadzone w dobrze wyposażonych pracowniach;
- nabyte umiejętności pozwolą Ci kontynuować naukę na uczelniach artystycznych;
- będziesz mógł uczestniczyć w wielu imprezach i konkursach artystycznych;

 

 szkoła1

REGULANIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017
 
HARMONOGRAM REKRUTACJI 2017/2018

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 
FOLDER II LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCEGO
 
OFERTA EDUKACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH