ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II


LOGOWANIE DO SYSTEMU REKRUTACJI


 I I  L i c e u m  O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
i m .  K a r o l a  Wo j t y ł y
w  L ę b o r k u
z a p r a s z a

 Drodzy Ósmoklasiści

zanim przejdziecie dalej przeczytajcie - kliknijcie tu!!!

 

TU zapoznasz się z podręcznikiem dla KANDYDATA

 

Baner gif

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

to szkoła ponadpodstawowa o 4 letnim cyklu kształcenia.

Szkoła oferuje naukę w czterech klasach pierwszych:

 

1A – Profil językowy

Przedmioty rozszerzone: (język angielski; język niemiecki/ język rosyjski; język polski)

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
- język polski
- matematyka
- geografia
- język obcy - najwyższa ocena

Klasa językowa jest doskonałym wyborem dla uczniów planujących studia na kierunkach: filologia, lingwistyka, turystyka, europeistyka, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, logistyka, pedagogika, kryminalistyka. Ilość godzin przeznaczona na naukę języków i doskonała kadra nauczycielska są gwarancją bardzo dobrego przygotowania uczniów do matury, studiów i podjęcia pracy w wielu krajach Europy. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku pracy, proponujemy oprócz języka angielskiego naukę języków naszych sąsiadów: języka niemieckiego lub języka rosyjskiego. Niemcy to największy rynek pracy w Europie i tam już dzisiaj młodzi Polacy szukają zatrudnienia.

 

1B – Profil humanistyczny

Przedmioty rozszerzone: (historia; język angielski; język polski)

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
- język polski
- matematyka
- historia
- język obcy - najwyższa ocena

Klasa humanistyczna to najlepsza droga na studia dla osób planujących w przyszłości studiować: historię, prawo, filozofię, socjologię, politologię, dziennikarstwo. Klasa objęta jest programem współpracy Wydziału Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku. Do tej klasy zapraszamy przyszłych prawników, dziennikarzy, socjologów, ale także tych, którzy interesują się literaturą, historią i pragną pogłębiać wiedzę z tych dziedzin nauki.

 

1C – Profil biologiczno – chemiczny

Przedmioty rozszerzone: (biologia; chemia; język angielski)

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
- język polski
- matematyka
- biologia
- język obcy - najwyższa ocena

Klasa biologiczno–chemiczna jest doskonałym wyborem dla uczniów, którzy pragną rozwijać wiedzę ze świata biologii, interesują się eksperymentami chemicznymi i planują studia na kierunkach: biologia, chemia, medycyna, farmacja, kosmetologia, fizjoterapia.

 

1D – Profil ogólny z przygotowaniem ratowniczym

Przedmioty rozszerzone: (geografia; biologia; język angielski)

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
- język polski
- matematyka
- język obcy - najwyższa ocena
- wiedza o społeczeństwie

Do tej klasy zapraszamy tych, którzy lubią uczyć się języków obcych, interesują się naukami przyrodniczo–geograficznymi, ale chcą jeszcze mieć czas na podjęcie decyzji, jakie studia wybiorą po liceum. W tej klasie oferujemy możliwość zdobycia przygotowania ratowniczego we współpracy ze Studium Pracowników Medycznych i Społecznych. Zajęcia z przedmiotu uzupełniającego „Ratownictwo” odbywać się będą przez 2 lata nauki i prowadzone będą przez wykwalifikowanego nauczyciela–ratownika. Proponowane kierunki studiów: pielęgniarstwo, kosmetologia, ratownictwo, ochrona środowiska, biologia, leśnictwo, dietetyka, psychologia.

 

Opis szkoły.

II LO jest szkołą nowoczesną, opartą na wieloletniej tradycji. Filozofia szkoły opiera się na przekonaniu, że tworzą ją, współpracując ze sobą, nauczyciele, rodzice, uczniowie. Tworzymy dobrą, przyjazną atmosferę. Zapewniamy jak najlepsze warunki nauki. Doskonalimy się i uczymy od siebie. Wciąż podejmujemy współpracę z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami. Przystępujemy do programów, uczestniczymy w szkoleniach, warsztatach, wykładach. Bardzo aktywny jest w naszej szkole samorząd, który poprzez swoje działania propaguje SZKOŁĘ DEMOKRACJI.

Nasza szkoła w ramach lekcji wychowania fizycznego proponuje lekcje tańca. Organizujemy też lekcje teatralne. Doskonały i bardzo bogaty jest sprzęt muzyczny, z którego mogą korzystać uczniowie, którzy chcą założyć swój zespół.

Proponujemy: Odkryj II LO – Poznaj Nas.

 

Życie szkoły jest niezwykle bogate.
Nasi uczniowie biorą udział w konkursach, olimpiadach, współzawodniczą ze sobą – stają do konkursów indywidualnie i całą klasą.
Joker to karta, którą można zdobyć za zwycięstwo w konkursach szkolnych. Jej posiadanie zwalnia z pytania, kartkówek, sprawdzianów.
Przez cały rok szkoła angażuje się w akcje charytatywne (działa też wolontariat).
Demokracja to jedna z najistotniejszych  wartości dla społeczności szkolnej,  stąd o ważnych sprawach rozmawiamy  prowadząc debaty oksfordzkie.  Przystąpiliśmy do programu  Szkoła Demokracji, nawiązaliśmy współpracę z wydziałem prawa  Akademii Pomorskiej.
Kalendarz szkolny jest bogaty w uroczystości szkolne.
Zdolności  i umiejętności uczniowie rozwijają na zajęciach fakultatywnych w kl. 1 i kl. 3.
Konsultacje prowadzone są ze wszystkich przedmiotów dla wszystkich klas.

W przyszłym roku szkolnym  planujemy:

  • koło teatralne
  • koło żeglarskie
  • chór  szkolny

 

 Regulamin - Zasady_rekrutacji_do IILO

 

bilet str 01RatJ

bilet str 02RatJ

 

Przedstawiamy harmonogram rekrutacji 2020/2021

Zapoznaj się z nowym harmonogramem rekrutacji kliknij....