ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

RODO

Do Uczniów, Rodziców i Opiekunów

Do Uczniów, Rodziców i Opiekunów

Już 3 tygodnie nasza Szkoła pracuje w warunkach nauczania zdalnego. W tym czasie udało się nam zorganizować zajęcia w taki sposób, aby uczniowie tracili jak najmniej treści edukacyjnych. W tych trudnych czasach dużą satysfakcję dają mi liczne sygnały od Rodziców, którzy z wdzięcznością przekazują słowa uznania o tym, jak sprawnie w naszej Szkole zorganizowaliśmy lekcje online. II LO pracuje na nowoczesnej platformie Google Classroom, która daje duże możliwości prowadzenia nowoczesnych zajęć na odległość, zajęcia prowadzone są według harmonogramu bazującego na oryginalnym planie lekcji.

Przekazałem Wychowawcom, aby monitorowali dostęp uczniów do zajęć online. Bardzo proszę zwracać się do Wychowawców swoich klas z ewentualnymi problemami. W tym tygodniu złożyłem zamówienie na komputery ze środków Ministerstwa Cyfryzacji, które będziemy mogli użyczyć uczniom na czas zawieszenia zajęć zaraz po ich otrzymaniu.

Bardzo proszę wszystkich Rodziców i Opiekunów, żeby w tych nadzwyczajnych warunkach dołożyli starań aby zmotywować swoje dzieci do nauki. Wysiłki Szkoły dotąd zwykle spotykały się z Państwa wsparciem, ale wobec przedłużającego się stanu epidemii musimy się w tym wspierać.

Chciałbym przekazać Państwu, że Szkoła poza lekcjami realizuje na bieżąco swoje zadania, myślimy o przyszłości – przygotowujemy się na remont dachu po zaaprobowaniu naszego wniosku przez Starostwo Powiatowe, wystąpiliśmy z nowym wnioskiem do programu Erasmus + skierowanego dla uczniów, prowadzimy w tym czasie możliwe remonty i przede wszystkim – przygotowujemy się do matury i nowego roku szkolnego.

Wszyscy z Państwa, którzy w tych dniach dbają o nasze bezpieczeństwo, opiekę medyczną i sanitarną, tym, którzy pracują w szpitalach, przychodniach, policji i inspektoracie sanitarnym, w sklepach i urzędach składam w imieniu całej społeczności szkolnej słowa uznania i wsparcia.

Drodzy Uczniowie!

Wiem, że nie wszyscy dobrze radzicie sobie ze stresem, szczególnie jeśli brakuje Wam nie tylko kolegów i koleżanek, ale także Rodziców, którzy codziennie muszą wyjść z domu, żeby iść do pracy. Chciałbym Was zapewnić, że nie jesteście sami, Szkoła Was wspiera i myślimy z troską nie tylko o Waszej edukacji ale także o tym jak przeżywacie ten kryzys. Proszę kontaktować się z Pedagogiem, Psychologiem i Doradcą Zawodowym, którzy są do Waszej dyspozycji po umówieniu się indywidualnym. Możecie także kontaktować się ze swoimi Wychowawcami.

Nie jestem w stanie powiedzieć jak długo będzie trwał stan zawieszenia zajęć. Obowiązuje dotąd rozporządzenie mówiące o zajęciach zdalnych do Świąt Wielkanocnych. Wraz z Nauczycielami staramy się uratować jak najwięcej z treści, które powinniście poznać na lekcjach. Wobec aktualnych warunków dużo zależy od Waszej odpowiedzialności – oprócz wsparcia nauczycieli musicie też pracować samodzielnie. Musicie od siebie w te dni więcej wymagać. Apeluję tez, żebyście byli wsparciem dla Waszych Rodziców i Rodzeństwa, wszyscy przeżywają dzisiaj niepokój, musimy wspierać się nawzajem a nie być dla siebie źródłem problemów.

Wasza obecność na zajęciach online jest dla nas zawsze radością. Nauczyciele także odbierają spotkania online z Wami jako namiastkę normalności. Chcę Was zapewnić, że każda obecność będzie odbierana na Waszą korzyść, nieobecności spowodowane utrudnionym dostępem do Internetu nie będą rodziły konsekwencji, jednak wymagam od Was zadbania o aktualne informacje od Nauczycieli i Kolegów z klasy jakie treści były realizowane.

Szanowni Maturzyści:

Zgodnie z harmonogramem CKE odbywa się w dniach 2-8 kwietnia matura próbna. Już jutro zmierzycie się z arkuszami i zadaniami próbnymi. Mam nadzieję, że wszystkie informacje co do zasad tej niezwykłej matury próbnej do was dotarły – mam nadzieję, że jeszcze jeden sprawdzian wiadomości przyda się Wam przed prawdziwym egzaminem. Co prawda będziecie uczestniczyli w maturze próbnej w domu, jednak proszę potraktować ją poważnie jako test wiedzy na miesiąc przed oficjalnym terminem matury 2020. Zwracam uwagę, że materiały przygotowywane przez ZKE są autorstwa tych samych specjalistów, którzy układają arkusze oficjalnej matury.

I w ten sposób dochodzimy do największej dzisiaj zagadki – co z maturą w maju? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie i wiem jak bardzo stresuje Was ten stan. Musimy obserwować sytuację, gdy tylko pojawią się nowe regulacje – natychmiast je przekażemy. Na dzień dzisiejszy obowiązuje termin pierwotny i na maturę w maju proszę się przygotowywać. Bardzo troszczymy się o Was i wszyscy w Szkole życzą Wam powodzenia w tych ostatnich dniach przygotowań.

Dbajcie o siebie

Tomasz Tutak

Dyrektor

Kategoria: