ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Rekrutacja 2021/2022 – PROFIL PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNY

Rekrutacja 2021/2022 – PROFIL PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNY
Rekrutacja 2021/2022 - PROFIL PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNY