ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 1. Organizacja roku szkolnego:
  – 4 września 2023 godz. 8.00 – rozpoczęcie roku szkolnego
  – I semestr – 1 września 2023 – 19 stycznia 2024
  – II semestr – 22 stycznia 2024 – 21 czerwca 2024
  – Próbny egzamin maturalny – (zgodnie z harmonogramem)
  – Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia 2023 – 31 grudnia 2023
  – Ferie zimowe- 29 stycznia – 11 lutego 2024
  – Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca – 2 kwietnia 2024
  – Zakończenie roku szkolnego klas IV – 26 kwietnia 2024
  – Rekolekcje szkolne – 27 – 29 maja 2024
  – Zakończenie roku szkolnego – 21 czerwca 2024
  – Ferie letnie – 22 czerwca – 31 sierpnia 2024
 2. Terminy klasyfikacji
  – Wystawienie ocen za I półrocze – 15 stycznia 2024
  – Wystawienie oceń końcowych dla klas IV – 19 kwietnia 2024
  – Wystawienie oceń końcowych dla klas I-III –14 czerwca 2024
  – Wystawienie ocen za I półrocze – 15 stycznia 2024
  – Wystawienie oceń końcowych dla klas IV – 19 kwietnia 2024
  – Wystawienie oceń końcowych dla klas I-III –14 czerwca 2024
 3. Spotkania z rodzicami:
  – Zebranie rodziców, wybór „trójek” klasowych, sprawy organizacyjne – 14 września 2024 godz. 16.30
  – Zebranie rodziców z wychowawcami, dyżur nauczycieli – 16 listopada 2024 godz. 16.30 – 17.30
  – Dyżur nauczycieli – 14 grudnia 2024 15.00-16.00
  – Podsumowanie I semestru, spotkanie wychowawców z rodzicami– 22 stycznia 2024
  – Zebranie rodziców klas IV, dzień otwarty, dyżur nauczycieli – 11 kwietnia 2024 godz. 16:30
  – Zebranie rodziców klas I-III godz. 16:30, dyżur nauczycieli 15:30 – 23 maja 2024
 4. Dni wolne od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora:
  – 2 listopada 2023 – 3 listopada 2023
  – Pierwsze 3 dni egzaminów maturalnych – 7-9 V 2024
  – 6 V 2024
  – 31 V 2024
  – Pozostałe w razie potrzeb
 5. Terminy Rad Pedagogicznych:
  – 14.09.2024 rada –nadzór pedagogiczny godz.14.00
  – 16.11.2024.rada szkoleniowa godz.14.00
  – 22.01. 2024 rada klasyfikacyjna i semestr – godz.14.00
  – 14.03 2024 rada szkoleniowa – procedury egzaminów maturalnych godz. 14.00
  – 22.04.2024 rada klasyfikacyjna kl. IV godz. 14.00
  – 17.06.2024r. rada klasyfikacyjna kl. I – III godz. 14.00
Facebook