ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

 

Dyrektor – Tomasz Tutak

wicedyrektorMałgorzata Koss

 

j. polski

– Małgorzata Koss

– Katarzyna Grzona

– Joanna Skucha – Steciuk

– Ewa Ziętarska-Piotrowska

– Wanda Mielewczyk

j. angielski

– Bartosz Norek

– Małgorzata Jastrzębska-Jank

– Marek Woźniakowski

– Martyna Kamińska

– Grzegorz Gołoś

– Iwona Wołocznik

j. niemiecki

– Ewa Strupińska

– Andrzej Lewandowski

j. rosyjski

– Renata Starnawska

j. hiszpański

– Yuniet Osorio Riveron

podstawy przedsiębiorści

– Edyta Podolak

historia, wos

– Karol Magott

– Joanna Schodzińska

matematyka

– Jolanta Kapczuk

– Marzena Tracewicz

– Anna Makurat

fizyka

– Bogdan Złoch

biologia

– Małgorzata Janowicz

geografia

– Bartosz Biały

chemia

– Edyta Podolak

– Anna Makurat

przyroda

– Małgorzata Janowicz

edukacja dla bezpieczeństwa

– Oksana Guzek

wychowanie fizyczne

– Marek Hildebrandt

– Marcin Klukowski

religia

– ks. Wiesław Dylewski

informatyka

– Złoch Bogdan

– Marek Hildebrandt

ratownictwo

– Daniel Mihuniewicz

psychologia

– Daniel Mihuniewicz

edukacja artystyczna (plastyka)

– Jolanta Mrożewska

edukacja artystyczna (taniec)

– Teresa Szczepańska

język ukraiński / nauczyciel wspomagający

– Oksana Guzek

pedagog szkolny

– Agnieszka Tkaczyk – Kolasińska

psycholog szkolny

– Renata Krużycka

doradca zawodowy

– Renata Starnawska

biblioteka szkolna

– Jolanta Mrożewska


Wychowawcy klas:
1A – Katarzyna Grzona
1B – Ewa Ziętarska-Piotrowska
1C – Andrzej Lewandowski
2A – Renata Starnawska
2B – Bogdan złoch
2C – Małgorzata Jastrzębska – Jank
2D – Bartosz Norek
3A – Marcin Klukowski
3Ap – Jolanta Kapczuk
3B – Joanna Schodzińska
3Bp – Marzena Tracewicz
3C – Marek Hildebrandt

Facebook