ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

 

Dyrektor – Tomasz Tutak

wicedyrektorMałgorzata Koss

 

j. polski

– Małgorzata Koss

– Katarzyna Grzona

– Joanna Skucha – Steciuk

– Ewa Ziętarska-Piotrowska

– Anna Szumińska

– Katarzyna Kłos – Tuchalska

j. angielski

– Bartosz Norek

– Małgorzata Jastrzębska-Jank

– Marek Woźniakowski

– Martyna Kamińska

– Aneta Pobłocka

j. niemiecki

– Ewa Strupińska

– Andrzej Lewandowski

j. rosyjski

– Wiesława Repińska

j. hiszpański

– Yuniet Osorio Riveron

podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządznaie

– Katarzyna Jałoszyńska

– Anna Górgurewicz

historia, wos

– Tomasz Tutak

– Bogdan Libich

– Marzena Pawelczyk

– Joanna Schodzińska

matematyka

– Jolanta Kapczuk

– Marzena Tracewicz

– Agata Szur

fizyka

– Bogdan Złoch

biologia

– Artur Derkowski

– Edyta Podolak

– Teresa Szczepańska

geografia

– Bartosz Biały

– Andrzej Lewandowski

chemia

– Edyta Podolak

edukacja dla bezpieczeństwa

– Oksana Guzek

wychowanie fizyczne:

Ewa Mikłaszewicz

– Marek Hildebrandt

– Marcin Klukowski

– Teresa Szczepańska

religia

– ks. Wiesław Dylewski

– ks. Krzysztof Malczewski

informatyka

– Złoch Bogdan

– Marek Hildebrandt

– Krzysztof Czerwonka

ratownictwo

– Daniel Mihuniewicz

psychologia

– Jacek Krysiak

edukacja artystyczna (taniec)

– Karol Płotka

język ukraiński / nauczyciel wspomagający

– Oksana Guzek

pedagog szkolny

– Agnieszka Tkaczyk – Kolasińska

pedagog specjalny

Katarzyna Kłos – Tuchalska

psycholog szkolny

– Renata Krużycka

doradca zawodowy

– Joanna Woźniakowska

biblioteka szkolna

– Katarzyna Połońska


Wychowawcy klas:

1A – Marzena Pawelczyk

1B – Aneta Pobłocka

1C – Joanna Woźniakowska

1D – Agata Szur

1E – Edyta Podolak

1F – Małgorzata Jastrzębska Jank

2A – Oksana Guzek
2B – Anna Szumińska
2C – Joanna Skucha-Steciuk
2D – Joanna Schodzińska
2E – Bartosz Biały
2F – Ewa Strupińska
3A –Artur Derkowski
3B – Ewa Ziętarska-Piotrowska
3C – Andrzej Lewandowski
4A – Marcin Klukowski
4B – Bogdan złoch
4C – Martyna Kamińska
4D – Bartosz Norek

Facebook