ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

 

Dyrektor – Tomasz Tutak

wicedyrektorMałgorzata Koss

 

j. polski

– Małgorzata Koss

– Katarzyna Grzona

– Joanna Skucha – Steciuk

– Ewa Ziętarska-Piotrowska

– Anna Szumińskak

j. angielski

– Bartosz Norek

– Małgorzata Jastrzębska-Jank

– Marek Woźniakowski

– Martyna Kamińska

– Grzegorz Gołoś

– Iwona Wołocznik

j. niemiecki

– Ewa Strupińska

– Andrzej Lewandowski

j. rosyjski

– Wiesława Repińska

j. hiszpański

– Yuniet Osorio Riveron

podstawy przedsiębiorści

– Edyta Podolak

historia, wos

– Tomasz Tutak

– Bogdan Libich

– Marzena Pawelczyk

– Joanna Schodzińska

matematyka

– Jolanta Kapczuk

– Marzena Tracewicz

– Anna Makurat

fizyka

– Bogdan Złoch

biologia

– Artur Derkowski

geografia

– Bartosz Biały

– Andrzej Lewandowski

chemia

– Edyta Podolak

– Anna Makurat

edukacja dla bezpieczeństwa

– Oksana Guzek

wychowanie fizyczne

– Marek Hildebrandt

– Marcin Klukowski

religia

– ks. Wiesław Dylewski

– Krzysztof Malczewski

informatyka

– Złoch Bogdan

– Marek Hildebrandt

– Krzysztof Czerwonka

ratownictwo

– Daniel Mihuniewicz

psychologia

– Jacek Krysiak

edukacja artystyczna (plastyka)

– Jolanta Mrożewska

edukacja artystyczna (taniec)

– Karol Płotka

język ukraiński / nauczyciel wspomagający

– Oksana Guzek

pedagog szkolny

– Agnieszka Tkaczyk – Kolasińska

psycholog szkolny

– Renata Krużycka

doradca zawodowy

– Joanna Woźniakowska

biblioteka szkolna

– Katarzyna Połońska


Wychowawcy klas:

1A – Oksana Guzek
1B – Anna Szumińska
1C – Joanna Skucha-Steciuk
1D – Joanna Schodzińska
1E – Bartosz Biały
1F – Ewa Strupińska
2A – Katarzyna Grzona
2B – Ewa Ziętarska-Piotrowska
2C – Andrzej Lewandowski
3A – Marcin Klukowski
3B – Bogdan złoch
3C – Martyna Kamińska
3D – Bartosz Norek
4Ap – Jolanta Kapczuk
4Bp – Marzena Tracewicz

Facebook