ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

 

Dyrektor – Tomasz Tutak

wicedyrektorMałgorzata Koss

 

j. polski

– Małgorzata Koss

– Katarzyna Grzona

– Joanna Skucha – Steciuk

j. angielski

– Bartosz Norek

– Małgorzata Jastrzębska-Jank

– Marek Woźniakowski

– Martyna Kamińska

j. niemiecki

– Katarzyna Niedziela

– Ewa Strupińska

– Andrzej Lewandowski

j. rosyjski

– Renata Starnawska

j. hiszpański

– Yuniet Osorio Riveron

– Dante Barrios Avila

podstawy przedsiębiorści

– Anna Górgurewicz

historia, wos

– Karol Magott

– Joanna Schodzińska

matematyka

– Agnieszka Kalicińska

– Marzena Tracewicz

fizyka

– Bogdan Złoch

biologia

– Małgorzata Janowicz

geografia

– Hanna Agatowska

– Bartosz Biały

chemia

– Anna Makurat

przyroda

– Małgorzata Janowicz

edukacja dla bezpieczeństwa

– Oksana Guzek

wychowanie fizyczne

– Marek Hildebrandt

– Bartosz Biały

– Marcin Klukowski

religia

– ks. Mateusz Szulc

– ks. Teresa Pranga

informatyka

– Złoch Bogdan

– Marek Hildebrandt

ratownictwo

– Daniel Mihuniewicz

edukacja artystyczna (muzyka)
– Jolanta Mrożewska
 
edukacja artystyczna (taniec)
 
– Teresa Szczepańska
 
 
język ukraiński / nauczyciel wspomagający
 
– Oksana Guzek
 
pedagog szkolny
 
– Agnieszka Tkaczyk – Kolasińska
 

psycholog szkolny

– Renata Krużycka

doradca zawodowy

– Beata Pawelczyk

biblioteka szkolna

– Katarzyna Połońska

Facebook