Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne

Przypominamy, że trwa postępowanie rekrutacyjne. Do 21 czerwca 2021, do godziny 15.00 absolwenci klas ósmych mają czas na złożenie wniosku, w tym zmianę wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

Continue reading...

II LO praca hybrydowa

II LO praca hybrydowa

W związku z przejściem II LO do trybu pracy hybrydowej i powrotem uczniów do szkoły przygotowaliśmy wiele działań zmierzających do zapewnienia uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa i komfortu pracy. Nauczyciele zostali zapoznani z zaleceniami MEiN dotyczącymi sposobu prowadzenia zajęć, integrowania zespołów Continue reading

Continue reading...