ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

2 dodatkowe klasy w II LO!

Drodzy ósmoklasiści!

Serdecznie dziękujemy Wam za zainteresowanie naszą szkołą – II LO w Lęborku.

Wyrazem zainteresowania jest Wasza obecność na naszych spotkaniach, zapytania, które do nas kierujecie i w końcu wyniki ankiety, którą niedawno wypełnialiście. Aż 190 z Was wskazało na naszą szkołę, jako miejsce, w którym chcielibyście kontynuować naukę. Obserwujemy, że z miesiąca na miesiąc nasza szkoła cieszy się tak coraz lepszym odbiorem i popularnością w Lęborku i okolicach. Dostrzegacie realizację wielu projektów, nowoczesne zmiany i przede wszystkim dobrą atmosferę jaka u nas panuje. Dziękujemy za zaufanie i cieszymy się, że dostrzegacie ciężką pracę, którą wkładamy każdego dnia aby II LO było jeszcze lepszą szkołą.

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom otwieramy w naszej szkole aż dwie dodatkowe klasy. Od września zamierzamy wystartować z sześcioma klasami pierwszymi o następujących profilach:

1a – profil językowo-społeczny

1b – profil biologiczno-chemiczny

2 klasy o profilu pedagogiczno -psychologicznym zamiast 1:

1c – profil pedagogiczno – psychologiczny

1d – profil pedagogiczno – psychologiczny (nowość!)

1e – profil ogólny z przygotowaniem ratowniczym

1f -profil artystyczny (nowość!)