ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Eliminacje szkolne 46. OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W piątek – 3 listopada br. odbyły się w naszym liceum eliminacje szkolne 46. OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podstawowym celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży językiem niemieckim, aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnej nauki. W bieżącej edycji Olimpiady Języka Niemieckiego wzięła udział uczennica klasy pierwszej Nikola Biskup; zmagała się z niebanalnym wyzwaniem, jakim były zadania testowe sprawdzające wiedzę i umiejętności z języka niemieckiego w zakresie rozumienia tekstu czytanego, stosowania środków leksykalno-gramatycznych, tłumaczenia zdań oraz komunikacji/reakcji językowych.

Organizator eliminacji szkolnych 46. OJN – Ewa Strupińska