ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

II LO praca hybrydowa

II LO praca hybrydowa

W związku z przejściem II LO do trybu pracy hybrydowej i powrotem uczniów do szkoły przygotowaliśmy wiele działań zmierzających do zapewnienia uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa i komfortu pracy. Nauczyciele zostali zapoznani z zaleceniami MEiN dotyczącymi sposobu prowadzenia zajęć, integrowania zespołów klasowych, diagnozowania potrzeb naszych uczniów tak, aby czuli się w szkole jak najbardziej komfortowo.Mając na uwadze powrót uczniów do szkoły nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem SWPS z Sopotu. Od 20 maja będziemy gościć w naszej szkole studentów psychologii tej uczelni.Poprowadzą oni cykl warsztatów dla klas 1. i 2. Zajęcia będą odbywały się zdalnie i będą dotyczyły zagadnień:- radzenia sobie ze stresem,- dbałości o siebie i swoją higienę psychiczną,-zarządzania sobą w czasie-asertywności i stawiania granic-umiejętności wyrażania swego zdania.Planujemy także, aby Uniwersytet SWPS objął patronatem klasę psychologiczno – pedagogiczną, która powstanie w naborze na rok szkolny 2021/22.Dodatkowo, chcemy umożliwić rodzicom kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym w związku z możliwymi trudnościami w powrocie ich dzieci do szkoły. Pedagog szkolny – p. Agnieszka Tkaczyk – Kolasińska czeka na Państwa w II LO w dniach 7 VI oraz 21 VI w godzinach 14:15-15:00Psycholog szkolny – p. Renata Krużycka będzie pełniła dyżur dla rodziców 16 VI w godzinach 14:15-15:00. Jeśli kontakt bezpośredni w tych godzinach będzie dla Państwa niemożliwy, proszę o kontakt telefoniczny do szkoły i umówienie spotkania indywidualnie.

Pozdrawiam serdecznie.

Tomasz Tutak dyrektor