ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Informacja

Informacja

Odbiór świadectw dojrzałości odbywa się w poniedziałek w godzinach 8:00 do 13:00 oraz od wtorku w godzinach 8:00 do 14:00.