ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Komunikat Dyrektora Szkoły

W dniach nauki zdalnej, tj. 27 I 2022 – 25 II 2022 szkołą pracuje w formie zdalnej. Jednocześnie informuję, że stacjonarnie zorganizowano możliwość konsultacji w szkole:
Z Pedagogiem w poniedziałek, wtorek w godzinach 9-12 oraz w środę w godzinach 8 – 10:30.
Konsultacje z Psychologiem na terenie szkoły w środę – godz. 12-14, czwartek i piątek – 9-12.
Konsultacje z Doradcą Zawodowym:

  1. poniedziałek – 10.00 – 11.00
  2. wtorek – 9.30 – 11.00
  3. środa – 13.00 – 14.00
  4. czwartek – 13.00 – 14.00
  5. piątek – 8.30 – 9.30

Biblioteka pracuje stacjonarnie codziennie w godzinach 10-12.

Tomasz Tutak
dyrektor