ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Konferencja konsultacyjna

Konferencja konsultacyjna

Zgłoś się na konferencję już dziś! Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia – pomorska wojewódzka konferencja konsultacyjna

Wydarzenie będzie miało miejsce 13 kwietnia br.

W trakcie konferencji będzie można zgłosić pomysły do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”.  W ten sposób zebrane zostaną opinie i wypracowane rozwiązania, które zostaną ujęte w wieloletnim planie działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.
Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek i Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Jednocześnie warto zauważyć, że udział w konsultacjach jest również okazją do zaktywizowania Samorządów Uczniowskich.

Warto, żeby ciekawe pomysły i propozycje pomorskiej młodzieży zostały przekazane i wzięte pod uwagę!
Pomorskie konsultacje rozpoczną się 13 kwietnia br. o godz. 17.
Zapisy do 12 kwietnia (poniedziałek) do godziny 12.

Aby wziąć udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://strategiadlamlodych4.webankieta.pl/

Uwaga!
Można również dokonywać zgłoszeń indywidualnych (młodzież niezrzeszona w organizacjach).

Więcej informacji: https://www.gdansk.uw.gov.pl/5236-strategia-rp-na-rzecz-mlodego-pokolenia-zglos-sie-na-konferencje
Konsultacje, z powodu epidemii, będą odbywać się w formie wideokonferencji.

Informacja nt. konferencji również na stronie internetowej kuratorium: https://www.kuratorium.gda.pl/zglos-sie-na-konferencje-juz-dzis-strategia-rp-na-rzecz-mlodego-pokolenia-pomorska-wojewodzka-konferencja-konsultacyjna/

Małgorzata Bielang

Pomorski Kurator Oświaty