ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Lista podręczników

Przedstawiamy listę podręczników na rok szkolny 2022/23. Jeśli na liście nie widnieje podręcznik oznacza to, że nauczyciel poda go we wrześniu.

Załączniki do pobrania