ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Matura poprawkowa – 24 sierpnia 2021r. godz. 9.00

Matura poprawkowa odbędzie się dnia 24 sierpnia 2021r. o godzinie 9.00. Proszę o zgłoszenie się nie później niż 20 minut przed egzaminem.

Matematyka – sala nr 1

Język polski – sala nr 9

Proszę zapoznać się z obowiązkami zdającego – zakładka „Matura”.