ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Notatka z obrad jury

Notatka z obrad jury

XI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Chrześcijańskiej im. Karola Wojtyły

Obostrzenia pandemiczne oraz wprowadzenie nauczania zdalnego spowodowały konieczność zmian w regulaminie konkursu. Zdecydowaliśmy, by uczniowie przesłali nagrania swoich recytacji. Wydłużony został termin nadsyłania filmów. Ostatecznie otrzymaliśmy 10 nagrań z recytacjami.

Po wnikliwym wysłuchaniu recytacji, jury w składzie:

Karol Płotka – dyrektor gminnego Centrum Kultury w Cewicach, instruktor teatralny

Katarzyna Połońska – bibliotekarka w ZSO nr 2

Joanna Skucha-Steciuk – polonistka w ZSO nr 2

Ewa Ziętarska-Piotrowska – polonistka w ZSO nr 2

przyznało następujące nagrody:

W kategorii Szkoła Podstawowa

I miejsce Julia Paszkowiak z SP nr 7,

II miejsce ex aequo Anna Olech z SP nr 7 i Oliwia Naczk z SP nr 7,

III miejsce Amelia Gajewska z SP w Łebie.

W kategorii Szkoła Ponadpodstawowa

I miejsce Nadia Stromska z Technikum nr 2 w PCE,

II miejsce ex aequo Jan Pajuro z SLO i Nikola Kustusz z ZSO nr 2,

III miejsce ex aequo Maja Mazur z Technikum nr 2 w PCE , Laura Szyca z ZSO nr 2 i Hubert Barna z ZSO nr 2.

Gratulujemy zwycięzcom! Chcemy zwrócić uwagę na wysoki poziom i dojrzałość recytacji uczennic z SP nr 7, które zdobyły jednogłośne uznanie całego jury. Wyrazy uznania dla najmłodszej uczestniczki – Amelii, która uczęszcza do VI klasy i posiada duży potencjał recytatorski.

Nagrody, które ufundowało Starostwo Lęborskie oraz dyplomy zostaną dostarczone do sekretariatów szkół.

Dziękujemy nauczycielom i rodzicom za pomoc przy nagraniach, uczniom za odwagę zmierzenia się z inną formą udziału w konkursie.

Serdecznie pozdrawiamy i życzymy zdrowia!

Organizatorzy konkursu