ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Poprawkowy egzamin maturalny

Uprzejmie informujemy, że poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się

8 września 2020 roku o godzinie 14.00.