ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne

Przypominamy, że trwa postępowanie rekrutacyjne. Do 21 czerwca 2021, do godziny 15.00 absolwenci klas ósmych mają czas na złożenie wniosku, w tym zmianę wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).