ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Uczniowie II LO w Lęborku stypendystami Prezesa Rady Ministrów.

W dniu dzisiejszym dyrektor wręczył uczniom naszej szkoły zaświadczenia o uzyskaniu Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendystami w roku szkolnym 2021/22 zostali Wiktoria Bojke z klasy III C oraz Hubert Barna z klasy II C. Gratulujemy!