ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

UWAGA! Odbiór świadectw dojrzałości

  1. Odbiór świadectw dojrzałości: 05.07.2022r. w godz. 8:00 – 12:00
  2. Składanie oświadczeń 7B o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym do 12.07.2022r. – sekretariat szkoły w godz. 8:00 – 12:00
  3. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym: 23.08.2022r. Więcej informacji na stronie https://www.oke.gda.pl/

Załączniki do pobrania