ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Uwaga – Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele II LO w Lęborku

W związku z decyzją o przejściu szkół ponadpodstawowych w strefach „czerwonych” na tryb zdalny od poniedziałku 19 X 2020 , zarządzam co następuje:1. W piątek, 16 X 2020 – lekcje będą skrócone i odbędą się wg planu „B”.2. Wszystkie klasy I powtórzą w dniu jutrzejszym obsługę Google Classroom i Google Meet. Obecność uczniów obowiązkowa.3. Wszystkie zajęcia online od poniedziałku będą odnotowywane w dzienniku elektronicznym i będą odbywać się poprzez platformy Google Classroom i Google Meet.4. Plan lekcji od poniedziałku może ulec zmianie – w związku z tym proszę śledzić stronę www Szkoły oraz nasz profil na FB. Jeśli nie zostaną ogłoszone zmiany w planie – będziemy pracować wg planu dotychczasowego. Proszę dbać o siebie. 

Tomasz Tutak

dyrektor