ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Zmiana przyjmowania interesantów w szkole.

Działając podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:
§ 1
Od dnia 19 X 2020 do odwołania obsługa interesantów odbywać się będzie po wcześniejszym umówieniu wizyty w Szkole poprzez kontakt telefoniczny lub emailowy.
§ 2
Interesanci na terenie Szkoły przebywają bezwzględnie z zastosowaniem rygorów sanitarnych
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

Dyrektor
Tomasz Tutak