ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

LOGOWANIE DO SYSTEMU REKRUTACJI


 I I  L i c e u m  O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
i m .  K a r o l a  Wo j t y ł y
w  L ę b o r k u
z a p r a s z a

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

to szkoła ponadpodstawowa o 4 letnim cyklu kształcenia.

Szkoła oferuje naukę w pięciu klasach pierwszych:


Klasa IA – językowo – społeczna

Klasa ta jest doskonałym wyborem dla uczniów planujących studia na kierunkach:

filologia, lingwistyka, turystyka, europeistyka, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, logistyka. Klasę tę wybiorą też ci, którzy marzą o karierze tłumacza, przewodnika, menagera w korporacji.

Ilość godzin przeznaczona na naukę języków i doskonała kadra nauczycielska są gwarancją bardzo dobrego przygotowania uczniów do matury, studiów i podjęcia pracy w wielu krajach Europy. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku pracy, proponujemy oprócz języka angielskiego, naukę języka niemieckiego.

Wybierając tę klasę będziecie mogli wziąć udział w projektach międzynarodowych prowadzonych przez szkołę, debatach oksfordzkich, projektach społecznych, itp.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, WOS, język polski

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia lub historia lub WOS

*Język obcy punktowany do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański


Klasa IB – biologiczno – chemiczna

Klasa biologiczno – chemiczna jest doskonałym wyborem dla uczniów, którzy pragną rozwijać wiedzę ze świata biologii, interesują się eksperymentami chemicznymi i planują studia na kierunkach: biologia, chemia, medycyna, farmacja, ochrona środowiska, kosmetologia, biotechnologia, fizykoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, stomatologia.

Oferta obejmuje współpracę z wyższymi uczelniami, uczestnictwo w laboratoriach i wykładach na uniwersytecie.

Przedmioty rozszerzone: biologia; chemia; język angielski

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia , chemia.

*Język obcy punktowany do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański


Klasa I C – psychologiczno – pedagogiczna

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi tematyką społeczną, pracą z innymi ludźmi, a także tajnikami ludzkiej duszy, motywami ludzkiego postępowania, a także nawiązując do tradycji naszej szkoły, proponujemy naukę w klasie o profilu psychologiczno – pedagogicznym.

To oferta dla przyszłych pedagogów, psychologów, nauczycieli, socjologów, terapeutów, specjalistów zajmujących się resocjalizacją a także dla osób planujących w przyszłości studiować: historię, prawo, filozofię, socjologię, politologię, dziennikarstwo. Oferta obejmuje między innymi obowiązkowe zajęcia z podstaw psychologii.

Przedmioty rozszerzone: historia; język angielski; język polski

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia lub WOS

*Język obcy punktowany do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański


Klasa ID – ogólna z przygotowaniem ratowniczym

Do tej klasy zapraszamy tych, którzy lubią uczyć się języków obcych, interesują się naukami przyrodniczymi , ale chcą jeszcze mieć czas na podjęcie decyzji, jakie studia wybiorą po liceum. W klasie tej oferujemy możliwość zdobycia przygotowania ratowniczego we współpracy ze Studium Pracowników Medycznych i Społecznych.

Zajęcia z przedmiotu uzupełniającego „Ratownictwo” odbywać się będą przez 2 lata nauki i prowadzone będą przez wykwalifikowanego nauczyciela – ratownika.

Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, geografia

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia lub geografia

*Język obcy punktowany do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański


Klasa IE – artystyczna

Klasa ta przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych, np.: historia, kulturoznawstwo, europeistyka, studia związane nauką o mediach, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, animacja kultury i inne.

Klasa o tym profilu to dobry wybór dla tych, którzy chcą poszerzać zainteresowania humanistyczne i rozwijać zdolności artystyczne, zgłębiać tajniki teatru, filmu, muzyki.

Przedmiot uzupełniający : edukacja artystyczna jest odpowiedzią na potrzeby uczniów, którzy pragną rozwijać kreatywność i wrażliwość artystyczną.

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia lub WOS lub geografia

*Język obcy punktowany do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański

 

Zobacz co nasi absolwenci mówią o II Liceum Ogólnokształcącym!

Załączniki do pobrania

Facebook