ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

LOGOWANIE DO SYSTEMU REKRUTACJI


 I I  L i c e u m  O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
i m .  K a r o l a  Wo j t y ł y
w  L ę b o r k u
z a p r a s z a

 

Profile

 

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

to szkoła ponadpodstawowa o 4 letnim cyklu kształcenia.

Szkoła oferuje naukę w czterech klasach pierwszych:

 

Klasa A – profil językowy

(przedmioty rozszerzone: j. angielski, język polski, język obcy nowożytny*)

*w zależności od możliwości zatrudnienia lektora języka obcego np. j. hiszpański, j. rosyjski

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia lub historia lub WOS

Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych np. filologia angielska/ /rosyjska/hiszpańska, iberystyka, a także geografia, dziennikarstwo, turystyka czy nauki polityczne.

 

 

 

Klasa B – profil psychologiczno – pedagogiczny

(przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski)

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia lub WOS

Dodatkowym atutem jest przedmiot z podstaw psychologii i pedagogiki.

Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych np. filologia polska, filologia angielska/niemiecka, historia, socjologia, pedagogika, psychologia, filozofia, a także na prawo, dziennikarstwo czy nauki polityczne.

 

 

 

Klasa C – profil biologiczno-chemiczny

(przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski)

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia lub chemia

Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych i medycznych zarówno na uniwersytetach jak i uczelniach technicznych np. ratownictwo medyczne, medycyna, farmacja, stomatologia, fizykoterapia, biotechnologia, ochrona środowiska, biologia, chemia, oceanografia, kosmetologia, dietetyka.

 

 

 

Klasa D – profil ogólny z przygotowaniem ratowniczym

(przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, biologia)

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia lub biologia

To dobry wybór dla tych, którzy nie podjęli jeszcze decyzji o przyszłym kierunku studiów, ale mają wiele pasji  i szukają swojej przyszłej ścieżki. Klasa ta daje możliwość zdobycia przeszkolenia ratowniczego, przygotowuje na kierunki studiów związane z naukami medycznymi (ratownictwo, fizjoterapia), turystyka, biologia.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Facebook