ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

LOGOWANIE DO SYSTEMU REKRUTACJI


 I I  L i c e u m  O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
i m .  K a r o l a  Wo j t y ł y
w  L ę b o r k u
z a p r a s z a

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

to szkoła ponadpodstawowa o 4 letnim cyklu kształcenia.

Szkoła oferuje naukę w czterech klasach pierwszych:


Klasa A – profil językowo – społeczny

(przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny*, geografia lub historia lub WOS

*Język obcy punktowany do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański

Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych np. filologia angielska/ /rosyjska/hiszpańska, iberystyka, a także geografia, dziennikarstwo, turystyka czy nauki polityczne.


Klasa B – profil biologiczno-chemiczny

(przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny*, biologia lub chemia

*Język obcy punktowany do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański

Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych i medycznych zarówno na uniwersytetach jak i uczelniach technicznych np. ratownictwo medyczne, medycyna, farmacja, stomatologia, fizykoterapia, biotechnologia, ochrona środowiska, biologia, chemia, oceanografia, kosmetologia, dietetyka


Klasa C – profil psychologiczno – pedagogiczny

(przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny*, historia lub WOS
*Język obcy punktowany do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański
Dodatkowym atutem jest przedmiot z podstaw psychologii i pedagogiki.
Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych np. filologia polska, filologia angielska/niemiecka, historia, socjologia, pedagogika, psychologia, filozofia, a także na prawo, dziennikarstwo czy nauki polityczne.


Klasa D – profil psychologiczno – pedagogiczny (nowość!)

(przedmioty rozszerzone: język polski, geografia, język angielski)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny*, historia lub WOS lub geografia
*Język obcy punktowany do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański
Dodatkowym atutem jest przedmiot z podstaw psychologii i pedagogiki.
Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych np. filologia polska, filologia angielska/niemiecka, historia, socjologia, pedagogika, psychologia, filozofia, a także na prawo, dziennikarstwo czy nauki polityczne.


Klasa E – profil ogólny z przygotowaniem ratowniczym

(przedmioty rozszerzone: język polski, geografia, biologia)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny*, geografia lub biologia
*Język obcy punktowany do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański
To dobry wybór dla tych, którzy nie podjęli jeszcze decyzji o przyszłym kierunku studiów, ale mają wiele pasji i szukają swojej przyszłej ścieżki. Klasa ta daje możliwość zdobycia przeszkolenia ratowniczego, przygotowuje na kierunki studiów związane z naukami medycznymi (ratownictwo, fizjoterapia), turystyka, biologia.


Klasa F – profil artystyczny (nowość!)

(przedmioty rozszerzone: język polski, historia)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny*, historia lub WOS lub geografia
*Język obcy punktowany do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański
To dobry wybór dla uczniów, którzy interesują się sztukami plastycznymi, aktorstwem i filmem a przy tym interesują się historią i historią sztuki.


 

Zobacz co nasi absolwenci mówią o II Liceum Ogólnokształcącym!

Załączniki do pobrania

Facebook