ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

wtorek-27.09.- nieobecni p.T.Tutak, p.B.Norek, p.B.Złoch, p.A.Makurat

klasalekcjanieobecnyzastępującysala
1E1p.B.Złochl.odwołana
2B1p.A.Makuratl.odwołana
3C2p.B.Złochp.E.Ziętarska-Piotrowska-lekcja zamiast 8 lekcji16
1F2p.A.Makuratp.M.Hildebrandt- wf grupa 2/2 zamiast 8 lekcji
2A1/23p.B.Złochl.odwołana
2C3p.A.Makuratp.J.Schodzińska-historia zamiast 1 lekcji14
3C1/24p.B.Złochl.odwołana
1C1/25p.B.Złochl.odwołana
1B5p.A.Makuratl.odwołana
3Bcała6p.B.Złochp.M.Tracewicz-matematyka zamiast 1 lekcji w środę 28.09.4
2A6p.A.Makuratp.K.Grzona-j.polski zamiast 7 lekcji w czwartek 29.09.17
2C1/27p.B.Złochl.odwołana
1C7p.A.Makuratp.M.Klukowski, p.M.Hildebrandt- wf zamiast 8 lekcji
3D1/28p.B.Złochl.odwołana
3B1p.T.Tutakl.odwołana
2C2/22p.B.Norekl.odwołana
3A2/23p.B.Norekl.odwołana
3D5p.B.Norekl.odwołana
4Bp1/26,7p.B.Norekl.odwołana
Facebook