ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

czwartek-25.04.- nieobecni p.M.Jastrzębska-Jank, p.O.Guzek, p.D.Mihuniewicz

klasalekcjanieobecnyzastępującysala
1A
1C
1
5
p.M.Jastrzębska-Jankl.odwołana
1A
2A
5
8
p.O.Guzekl.odwołane
1E7p.D.Mihuniewiczp.B.Libich-za 9 lekcję5
2E8p.D.Mihuniewiczl.odwołana
3C cała3p.M.Jastrzębska-Jankp.B.Norek13
1F4p.M.Jastrzębska-Jankl.odwołana

piątek-26.04.- nieobecni p.M.Jastrzębska-Jank, p.O.Guzek, p.M.Woźniakowski ( 4 lekcja)

klasalekcjanieobecnyzastępującysala
1E
1C
1D
1
2
3
p.O.Guzekl.odwołane
1B
1F
1,3
2
p.M.Jastrzębska-Jankl.odwołane
3C cała4p.M.Jastrzębska-Jankp.B.Norek9
3B4p.M.Woźniakowskil.odwołana
Facebook