ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Profilaktyka i organizacja egzaminów – COVID-19

Instrukcja nr 1 – Wewnętrzna instrukcja dla zdających pisemny egzamin maturalny w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 od 2015r.

Instrukcja nr 1a – Wewnętrzna instrukcja dla zdających pisemny egzamin maturalny w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2(absolwenci do 2014r.)

Instrukcja nr 2 – Wewnętrzna instrukcja dla zdających ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (absolwenci do 2014r.)

Instrukcja nr 3 -Wewnętrzna instrukcja dla zdających ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 od 2015

Instrukcja nr 4Wewnętrzna instrukcja dla zdających ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 od 2015r.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO OD 2015r.

Materiały dodatkowe

Materiały i przybory pomocnicze od 2015

Materiały i przybory pomocnicze do 2015

Facebook