ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Odbiór świadectw maturalnych

Odbiór świadectw maturalnych możliwy będzie w piątek 7 lipca w godzinach 9:00 – 14:00 w sekretariacie szkoły.