ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Zmiana planu

Informujemy, że od 20 marca 2023 r. następuje zmiana planu zajęć. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.