ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Zmiana planu

Uwaga od dnia 10 marca następuje zmiana planu zajęć. Proszę zapoznać się ze zmianami. Plan umieszczony na stronie www.