ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w ZSO nr 2 w Leboku 01.09.2020

Klasy pierwsze godzina 8:00 – wejście główne od parkingu

Klasy drugie godzina 9:00 – wejście od ul. Różyckiego

Klasy trzecie godzina 10:00 – wejście od rozarium (od boiska)

 

Spotkania z wychowawcami odbędzie się w następujacych gabinetach:

Klasa

Numer sali

I A

1

I B

20

I C

12

I D

13

II Ap

17

II Bp

4

II A

5

II B

14

II C

9

III A

16

III B

26

III C

22