ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO – 10 PAŹDZIERNIKA

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO – 10 PAŹDZIERNIKA

Zgodnie z definicją zdrowie psychiczne oznacza nie tylko brak zaburzeń czy choroby, ale potencjał psychiczny umożliwiający jednostce zaspokajanie swoich potrzeb, osiąganie sukcesów, czerpanie radości i satysfakcji z życia, zwiększający zdolność rozwoju, uczenia się, radzenia sobie ze zmianami i pokonywania trudności, a także sprzyjający nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi oraz aktywnemu udziałowi w życiu społecznym.

Najważniejsze komponenty zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży to:

• zdolność doświadczania i wyrażania emocji,

• pozytywna samoocena, poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do siebie i świata,

• zdolność do funkcjonowania w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole i społeczności,

• zdolność do inicjowania i podtrzymywania głębszych relacji (przyjaźń, miłość),

• zdolność uczenia się funkcjonowania w świecie w sposób produktywny.

Niepokojące objawy:

• przewlekły stan obniżenia nastroju,

• utrzymujący się smutek i przygnębienie,

• zaburzenia apetytu,

• brak odczuwania przyjemności,

• problemy ze snem,

• poczucie bezsilności, bezsensu życia,

• wahania nastroju.

Jak zadbać o zdrowie psychiczne:

• wysypiać się regularnie (osiem godzin snu w stałych porach),

• prowadzić aktywny tryb życia – ruch i wysiłek fizyczny,

• zdrowo się odżywiać, unikać nadmiernych ilości cukru i przetworzonej żywności,

• w okresie jesienno-zimowym stosować suplementację witaminą D3 i cynkiem,

• spędzać czas z przyjaciółmi i znajomymi,

• rozwijać swoje zainteresowania.

W sytuacji niepokojącej – NIE WAHAJ SIĘ SKORZYSTAĆ Z POMOCY!